B2B platform

Thousands offers from the world!

Unifeq

branch: Fashion

UNIFEQ Europe is a tender company focused around all sort of uniform equipment and tenders. UNIFEQ consists of two partner companies: UNIFEQ Europe and UNIFEQ China – both working together. Professional approach with great awareness of details results in flawless offer preparation which is our goal and we achieve it frequently. So far we are very successful and we are determined maintain our rapid growth in European and world markets.

UNIFEQ skupił swoją działalność wokół zamówień publicznych dla służb mundurowych krajów Unii Europejskich, NATO oraz Chin. Profesjonalne podejście oraz wielka dbałość o szczegóły są podstawą kultury pracy UNIFEQ, która owocuje wieloma sukcesami przy udziale w postępowaniach przetargowych. Jak dotąd nasze podejście sprawdza się doskonale i chcemy utrzymać wysokie tempo wzrostu zarówno na rynku polskim, europejskim jak i światowym. 

Project 2014-1-PL01-KA200-003591