B2B platform

Firms Catalogue
name
language
branch
country
Unifeq

Unifeq

branch: Fashion
Waflex

Waflex

branch: Food & beverages production
wiśniewski

wiśniewski

branch: Trade & sale
wjinyao

wjinyao

branch: Electronics, telecommunications
Xingyang kori Instrument factory

Xingyang kori Instrument factory

branch: Chemistry, construction
Xsealence - Sea Technologies, S.A.

Xsealence - Sea Technologies, S.A.

branch: Electronics, telecommunications
Zhengzhou Fangkuai Boiler Co., Ltd.

Zhengzhou Fangkuai Boiler Co., Ltd.

branch: Mechanical engineering
Zuarina Spa

Zuarina Spa

branch: Food & beverages production
Project 2014-1-PL01-KA200-003591