B2B platform

Thousands offers from the world!

Relopack Solutions

branch: Transport, spedition

Gerne verpacken wir bei Ihnen im Werk, oder in einem unserer fünf Standorte. Nach international anerkannten Normen verpacken wir u.a. Maschinen und Geräte, Produktionslinien, Bedienfelder, Stahlkonstruktionen, Großbehälter, hydraulische Pressen, Turbinen, Teile von Kränen oder Windkraftanlagen, Boote und Fahrzeuge, Schwergut und andere Waren.

Wir Verstauen alle Arten von Seecontainern mit Holz, Stausäcken und Transportgurte. Verladung erfolgt mit Portalkran, Hafenkran oder Gabelstapler. Der Service wird in Übereinstimmung mit den Normen HPE, Deutschland und der AHK zur Verfügung gestellt.

Wir bieten die höchste Qualität von Korrosionsschutzmittel, Trockenmittel, Folien, Verpackungszubehör und Holzverpackungen. In unsere Produkte verpackte Waren werden zu Häfen und Flughäfen auf allen Kontinenten geschickt. Unsere Produkte werden in verschiedenen Bereichen der Industrie und des Handels eingesetzt.

Unsere hochqualifizierten Experten helfen Ihnen bei der Organisation und umfassender Durchführung der anspruchsvollsten Verlagerungen von Anlagen, Produktionslinien und Maschinen. In unserer Arbeit legen wir Wert auf Professionalität, Sicherheit und Pünktlichkeit.

Packing service is performed at any place designated by the Customer or in one of our 5 locations. According to internationally recognized standards, packed are: machinery and equipment, production lines, control panels, steel structures, large tanks, hydraulic presses, turbines, parts of cranes or wind turbines, boats and vehicles, oversize loads and other goods.

We stow all kinds of sea containers using wood dunnage, air bags and transport belts. Reloads are conducted by a gantry crane or forklift. The service is provided in accordance with standards HPE, Germany and the National Chamber of Maritime Commerce.

We offer the highest quality anti-corrosion agents, desiccants, foils, packaging accessories and wooden packing. Goods packed in our products are sent to ports and airports on all continents. Our products are used in various fields of industry and trade.

Our highly qualified experts will help you organize and comprehensively carry out even the most demanding relocation of plant, production line, or individual machines. We place emphasis on professionalism, safety and punctuality.

Usługę pakowania wykonujemy w dowolnym miejscu wyznaczonym przez Klienta lub w jednej z 5 naszych lokalizacji. Zgodnie z uznanymi na całym świecie standardami pakujemy m.in.: maszyny i urządzenia przemysłowe, całe linie technologiczne, szafy sterownicze, konstrukcje stalowe, wielkogabarytowe zbiorniki, prasy hydrauliczne, turbiny, elementy dźwigów lub elektrowni wiatrowych, łodzie i pojazdy, ładunki ponadnormatywne i inne towary.

Wykonujemy sztauowanie wszelkiego rodzaju kontenerów morskich przy użyciu drewna i worków sztauerskich oraz pasów transportowych. Załadunki przeprowadzamy za pomocą suwnicy, dźwigu lub wózków widłowych. Usługa realizowana jest zgodnie ze standardami HPE, Niemcy oraz Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

Oferujemy najwyższej jakości środki antykorozyjne, osuszacze wilgoci, folie, akcesoria do pakowania oraz opakowania drewniane. Towary pakowane w nasze produkty wysyłane są do portów morskich i lotniczych na wszystkich kontynentach. Znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu i handlu.

Nasi wysoko wykwalifikowani eksperci korzystając z wieloletniego doświadczenia pomogą Państwu zorganizować
i kompleksowo przeprowadzić nawet najbardziej wymagającą relokację zakładu, linii technologicznej, czy pojedynczych maszyn. Kładziemy nacisk na profesjonalizm, bezpieczeństwo oraz terminowość wykonywanych przez nas prac.

Project 2014-1-PL01-KA200-003591