Przewodnik kulturowo biznesowy

Urbanizacja

Wprowadzenie

Zgodnie z rocznym raportem “La Cina nel 2015” wydanym przez CeSIF w roku 2014, Chiny osiagnęły współczynnik urbanizacji na poziomie 54,77%. Według CAAS (Chińskiej Akademii Nauk Społecznych) do roku 2018, poziom urbanizacji osiągnie 60%. Obecnie w Chinach funckjonuje 6 wielkich miast (ponad 10 milionów mieszkańców) oraz 10 dużych miast (od 5 do 10 milionów mieszkańców), lecz do roku 2030 będzie ich odpowiednio 7 oraz 16.

Do roku 2035 mniej więcej 70% populacji Chin (1 miliard) będzie żyć w 600 miastach. Sytuacja ta jest bardzo alarmująca pod wieloma względami. Rząd nie tylko pracuje nad zmianami w kwestii aspektów socjalnych, ale także krajobrazu miejskiego oraz zrównoważonego rozwoju.

Ilu jest Chińczyków?

W roku 2014 populacja Chin wynosiła mniej niż 1,37 miliarda osób, lecz jedynie 30% całej populacji posiada zezwolenie na pobyt na terenach miejskich, tak zwanych Hukou.

Niezwykle trudno jest oszacować liczbę ludności zamieszkującej miasta, gdyż olbrzymia ilość osób napływowych nie jest zarejestrowana, stąd nie jest możliwym podanie precyzyjnych danych.

Do końca roku 2014, populacja Pekinu osiągnęła 21,52 miliona co sprawia, iż jest to najbardziej zaludnione miasto świata. Przybliżone obliczenia wskazują, że około 8,19 miliona osób napływowych mieszkało i pracowało w chińskiej stolicy w roku 2014.

Chongqing to drugie co do wielkości populacji miasto Chin, które zamieszkuje 29,70 miliona, podczas, gdy plasującym się na trzecim miejscu Szanghaju mieszka "jedynie" 14,72 miliona.

W Chinach nie poczujesz się samotnym!

Migracje wewnętrzne

Według Szóstego Narodowego Spisu Ludności, liczba osób wpisanych do krajowej migracyjnej bazy danych to 262 miliony. Szybki transfer zasobów ludzkich z obszarów wiejskich do miejskich oraz olbrzymi rozwój ekonomiczny sprawił, że doszło do wzrostu liczby ludności zamieszkującej tereny miejskie.

W grudniu 2014 roku, chiński rząd ogłosił zakończenie okresu wydawania zezwolenia na pobyt czasowy, co nadal obowiązuje (maj 2015 r.), zaś projekt ustawy dotyczącej możliwości częściowego korzystania z zakładów użyteczności publicznej przez ludność napływową miast czeka na zatwierdzenie. Możliwość korzystania z zakładów użyteczności publicznej zależy od sytuacji migrantów, która wydaje się być sprzyjająca i przyczynia się do zwiększenia konsumpcji.

Ulice i kierunki

Od czasów starożytnych, chińska filozofia zawsze zakładała, że "ze strategicznego punktu widzenia" istnieją 4 kardynalne kierunki świata oraz ten centralny zwany "中 Zhong". Koncepcja ta znalazła także swe odzwierciedlenie w nazwie Chin zwanych "Państwem Środka", a także w nazwach niektórych miast, takcih jak Pekin (Stolica Północy) oraz Nanjing (Stolica Południa).

W miastach, szczególnie tych dużych, główne ulice są podzielone na rejony północne i południowe (北bei / nan) oraz wschodnie i zachodnie (东dong / 西xi), a budynki są numerowane w każdym z kierunków ulicy.

Zawsze więc warto sprawdzić, iż ma się kompletny adres wraz z kierunkami.

Ponadto, w głównych miastach jest Wi-Fi, więc można dotrzeć do celu korzystając z aplikacji bez tracenia środków na międzynarodowe opłaty roamingowe.

Obwodnice Pekinu

Pekin rozciąga się na olbrzymim terytorium i jest jednym z kilku chińskich miast, które posiada kilka obwodnic. Obecnie sześć, ale siódma zostanie wkrótce oddana do użytku. Druga obwodnica ciągnie się do samego serca miasta i jest bezpośrednio połączona z Drogą Ekspresową do Portu Lotniczego. Jako, że jest ona położona w samym centrum chińskiej stolicy ceny położonych przy niej nieruchomości są dość wysokie.

Bibliografia

AA.VV, “Le città proibite”; Mondo Cinese, Brioschi editore – Fondazione Italia Cina, Milan, 2014 – n. 1

John Friedman, “China’s Urban Transition”, London, University of Minnesota Press, 2005.

McElwee, C. R.”Environmental Law in China: Mitigating Risk and Ensuring Compliance”, Oxford Univ. Press, 2011

CeSIF, “La Cina nel 2015”, Milan, Fondazione Italia Cina, 2015

Linki zewnętrzne

Project 2014-1-PL01-KA200-003591