Przewodnik kulturowo biznesowy

Poszukiwanie kontaktów podczas wizyty w Chinach

Wprowadzenie

Komunikacja między chińskimi i europejskimi partnerami prowadzona jest przez chińskie biura rządowe, które posiadają swoje filie również za granicą. Poza tymi oficjalnymi oddziałami firmy z Unii Europejskiej mogą kontaktować się z prywatnymi lub półprywatnymi biurami, których rolą jest ułatwianie wzajemnej wymiany pomiędzy krajami.

MOFCOM

Ministerstwo Handlu (MOFCOM) w miejsce byłego Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Współpracy Gospodarczej (MOFTEC) odpowiada za kształtowanie polityki w dziedzinie handlu zagranicznego, regulacje dotyczące eksportu i importu, bezpośrednie zagraniczne inwestycje, ochronę konsumentów, konkurencyjność rynku i wielostronne porozumienia handlowe.

Ministerstwo ma 42 biura w całej Europie oraz swoje przedstawicielstwa w niemalże każdym dużym europejskim mieście.

Do głównych zadań MOFCOM należy:

  • kształtowanie polityki handlu zagranicznego,
  • zapewnianie wyjaśnień (np. w kwestii podatków i usług),
  • informowanie o najnowszych przepisach i regulacjach,
  • przedstawianie listy zweryfikowanych zamorskich chińskich kontrahentów,
  • przygotowywanie statystyk

Istnieją również strony internetowe regionalnych ministerstw handlu zagranicznego (każda prowincja w Chinach ma swoją własną stronę internetową).

CCPIT

CCPIT jest skrótem oznaczającym Chińską Radę Promocji Handlu Zagranicznego, która uznawana jest za operacyjne ramię MOFCOM. Koordynuje ona lokalne instytucje, spotkania, wydarzenia i delegacje z Chin.

Chińska Rada Promocji Handlu Zagranicznego, znana również jako Chińska Izba Handlu Zagranicznego, została założona w 1952 roku. W jej skład wchodzą najważniejsze osoby, przedsiębiorstwa, a także organizacje z chińskich sektorów ekonomicznych i handlowych. To największa i najważniejsza instytucja zajmująca się promocją handlu zagranicznego w Chinach.

Celem Rady jest promocja i działanie na rzecz handlu, wykorzystywanie zagranicznych inwestycji, wdrażanie nowych technologii, jak również prowadzenie chińsko-zagranicznej ekonomicznej i technologicznej współpracy. Rada zajmuje się również promocją rozwoju relacji ekonomicznych i handlowych między Chinami a innymi krajami i obszarami na całym świecie, jak również promowaniem wspólnego zrozumienia i przyjaźni między Chińczykami związanymi z handlem we wszystkich krajach świata. Co więcej Rada stara się dostosować cały handel zagraniczny do przepisów i polityki Chińskiej Republiki Ludowej. Organizacja posiada swoje biura w: Hiszpanii, Włoszech, Grecji, Austrii, Niemczech, Holandii, Danii, Wielkiej Brytanii, Belgii i Francji.

Każde biuro zamorskie reprezentujące chińską prowincję ma swoją stronę internetową, na której znajdują się informacje o jego działalności (dotyczące na przykład targów czy misji handlowych). Biura te zajmują się organizacją chińskich zagranicznych wystaw dla celów handlowych i promocyjnych. Wystawiają one wszystkie niezbędne certyfikaty eksportowe do Chin, a także zapewniają niezbędne informacje biznesowe dzięki bogatej bazie danych. Na stronach internetowych niektórych z lokalnych biur (np. w Niemczech) znaleźć można zakładkę dla wymiany informacji o potrzebach i promocji firm chińskich wśród firm europejskich i na odwrót.

Departamenty handlowe w chińskich przedstawicielstwach rządowych (ambasady/konsulaty)

Na koniec warto pamiętać, że każda chińska ambasada i konsulat w kraju europejskim mają departament dedykowany wymianie międzynarodowej i informacjom handlowym. Zazwyczaj departamenty te zapewniają informacje o sytuacji ekonomicznej i handlowej w Chinach, jednakże biura te działają mniej efektywnie niż CCPIT, ponieważ informacje przez nie przekazywane są czasami zbyt ogólne. Co za tym idzie departamenty te są dobrym punktem wyjściowym dla zainteresowanych handlem z Chinami.

Linki zewnętrzne

Project 2014-1-PL01-KA200-003591