Przewodnik kulturowo biznesowy

Poszukiwanie kontaktów europejskich w Chinach

Wprowadzenie

Unia Europejska i Chiny nawiązały stosunki dyplomatyczne 6 maja 1975 roku, co oznacza, że w roku 2015 przypadła 40 rocznica tego wydarzenia. Relacje te miały swój początek dzięki finansowemu i handlowemu porozumieniu, które zostało uzgodnione w 2009 roku przez grupę ds. dialogu w dziedzinie gospodarki i handlu. Porozumienie to uzupełniono dodatkowymi umowami, a w ostatnim czasie rozszerzono je o otwarte dialogi w ramach strategicznych rozmów na najwyższym szczeblu.

W 2013 roku na 16. szczycie Unia Europejska-Chiny przyjęto plan współpracy Unia Europejska-Chiny 2020 i zdefiniowano 4 główne obszary współpracy: pokój, dobrobyt, zrównoważony rozwój, a także wymiana osób.

Pod względem wymiany handlowej oraz ekonomicznej Unia Europejska jest drugim co do wielkości partnerem ekonomicznym Chin, zaś głównymi celem Unii w tych obszarach jest wzmocnienie swojej pozycji i wspieranie europejskich firm za pomocą różnych dostępnych instrumentów.

Delegatura Unii Europejskiej w Chinach

Unijną instytucją, poza ambasadami i konsulatami, mającą swoją stałą siedzibę w Chinach jest Delegatura Unii Europejskiej w Pekinie. Delegatura ta została założona w październiku 1988 roku, a obszar jej akredytacji obejmuje również Mongolię.

Jako przedstawicielstwo Unii Europejskiej posiada także przywileje dyplomatyczne i immunitety, natomiast przewodniczący Delegatury posiada pełen status ambasadorski. Zgodnie z informacjami pochodzącymi ze strony internetowej Delegatury - „Delegatura odpowiedzialna jest za utrzymywanie oficjalnych stosunków między Chinami a Unią Europejską. We wszystkich kwestiach dotyczących Unii Europejskiej, Delegatura prowadzi ścisłą współpracę z misjami dyplomatycznymi krajów członkowskich”.

W rzeczywistości jednostka ta nie zajmuje się promocją handlu i innymi kwestiami, które obecnie są przedmiotem działań ambasad i konsulatów państw członkowskich, lecz wspieraniem i rozwojem wzajemnych porozumień dotyczących współpracy.
Delegatura posiada wiele oddziałów, w tym oddział handlu i inwestycji, nauki i technologii, rozwoju i współpracy, rolnictwa, a także finansów.

Kontakt:

Delegation of the European Union to China
15 Dongzhimenwai Dajie, Sanlitun, 100600, Beijing
Telefon: + 86-10-84548000
Faks: + 86-10-84548011, 
http://eeas.europa.eu/delegations/china/index_en.htm

Departamenty handlowe w przedstawicielstwach rządów (ambasady i konsulaty)

Wszystkie ambasady i konsulaty posiadają handlowe lub ekonomiczne departamenty. Ich głównym zadaniem jest zapewnianie wsparcia firmom w różnych obszarach działalności, a także wspieranie interesu ekonomicznego własnego kraju. Departament ten jest doskonałym źródłem informacji dla każdego obywatela, który pragnie uzyskać szczegółowe dane dotyczące ekonomicznej i handlowej współpracy między określonymi dwoma krajami.

W celu uzyskania informacji zaleca się sprawdzenie aktualnych informacji na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych własnego kraju.

Agencja Promocji Handlu

Większość krajów europejskich posiada organizacje rządowe, które zajmują się promocją dla ojczystych firm na rynkach międzynarodowych. Agencja Promocji Handlu posiada międzynarodową sieć oddziałów, które wspierają firmy pragnące rozwijać swój handel na obcych rynkach. Dane kontaktowe i linki organizacji państwowych dostępne są na stronach internetowych ambasad.

Centrum MŚP z Unii Europejskiej

Centrum MŚP z Unii Europejskiej jest inicjatywą Unii Europejskiej mającą na celu wspieranie unijnego sektora MŚP w planowaniu, promocji i rozwoju działalności. Na stronie internetowej Centrum można przeczytać: „Zapewniamy praktyczne wskazówki, poufne porady, a także szkolenia w zakresie rozwoju działalności, zagadnień prawnych, standardów i kadr. Działania te mają na celu ułatwienie europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do chińskiego rynku”. Centrum zarządzane jest przez 6 partnerskich jednostek posiadających wiedzę na temat rynku chińskiego i, co niezwykle cenne, doświadczenie w działaniach koordynujących. Partnerami Centrum są: Izba Handlowa krajów Beneluksu w Chinach, Chińsko-Brytyjska Rada Biznesu, Chińsko-Włoska Izba Handlowa, Europejski Związek Izb Przemysłu i Handlu, Europejska Izba Handlowa w Chinach i Francuska Izba Handlowa w Chinach.

Kontakt:

Room 910, Sunflower Tower, No.37 Maizidian West Street,
Chaoyang District, Beijing, People’s Republic of China
Postcode: 100125
Tel: (010) 85275300
http://www.eusmecentre.org.cn/it

Izby Handlowe w Chinach

W Chinach znajdują się oddziały najważniejszych Izb Handlowych krajów Unii Europejskiej.

Większość z nich zapewnia konkretne rozwiązania i wsparcie dla firm, które zamierzają nawiązać handlowe stosunki z Chinami. Zazwyczaj za korzystanie z ich usług pobierana jest opłata jednorazowa lub członkowska.

Lista najbardziej znanych europejskich Izb Handlowych w Chinach:

EUCCC – Izba Handlowa Unii Europejskiej w Chinach

Izba Handlowa Unii Europejskiej w Chinach została założona w 2000 roku przez 51 firm państw członkowskich. Kluczowym celem Izby było stworzenie spójnej wizji sektora biznesowego wśród firm europejskich działających w Chinach.

Zgodnie z informacjami pochodzącymi ze strony internetowej Izby - „Jesteśmy organizacją non-profit działającą na zasadzie członkostwa, bazującą na opłatach, a także składającą się z 43 grup roboczych, reprezentujemy europejski biznes w Chinach”.

EUCCC zrzesza ponad 1800 członków i posiada filie w 9 chińskich miastach: Pekinie, Nankinie, Szanghaju, Shenyang, Kantonie, Shenzhen, Chengdu, Chongqing i Tiencin.

Izba znana jest ze swego zaangażowania w rozpowszechnianie handlu międzynarodowego i co ważne łączy ona stowarzyszenia biznesowe i Izby Handlowe nie tylko z Unii Europejskiej, lecz również z 20 innych krajów na całym świecie.

Kontakt:

Beijing Lufthansa Center, Office C412, No. 50 Liangmaqiao Road, Beijing, 100125, P.R. China
+86 (10) 6462 2066
http://www.europeanchamber.com.cn/en/home

Punkt pomocy w zakresie praw własności intelektualnej dla MŚP

Jak powszechnie wiadomo PWI (prawa własności intelektualnej) to bardzo delikatna kwestia w stosunkach z Chinami. Punkt pomocy w zakresie praw własności intelektualnej dla MŚP jest projektem Dyrekcji Unii Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w ramach Programu Ramowego dla Konkurencyjności i Innowacyjności, którego celem jest wspieranie sektora MŚP w ochronie praw własnościowych podczas kontaktu z Chinami. Na wielojęzycznym portalu znajdują się materiały, ekspertyzy, narzędzia i informacje dotyczące PWI.

Kontakt:

http://www.china-iprhelpdesk.eu/it

Światowa Sieć Europejskich Organizacji Biznesowych (EBOWWN)

Zgodnie z informacjami pochodzącymi ze strony internetowej organizacji - „EBOWWN jest wspólną platformą dla europejskich organizacji biznesowych umożliwiającą dzielenie się informacjami i najlepszymi praktykami wewnątrz sieci i między partnerami. Ma ona na celu zapewnienie europejskim przedsiębiorcom najlepszej jakości usług na rynkach pozaunijnych”. Głównym celem EBOWWN jest stworzenie wspólnej platformy wymiany doświadczeń, a także ułatwienie europejskim przedsiębiorcom prowadzenia działalności na rynkach nie należących do wspólnoty.

Kontakt:

Sekretariat
Na adres International Department of Business Europe (Międzynarodowy Departament Biznesu dla Europy)
Avenue de Cortenbergh, 168 - 1000 Brussels - Belgium
http://www.ebowwn.com/

Inne organizacje

Poza wszystkimi innymi dostępnymi możliwościami (w tym usługami świadczonymi przez firmy doradcze) istnieją także organizacje branżowe, które zapewnią wsparcie działalności w konkretnych obszarach:

  • COCIR wspiera zrównoważony rozwój międzynarodowych standardów i systemów kontroli urządzeń medycznych i systemów informatycznych opieki zdrowotnej.
  • CAC/PT to zespół doradców tworzących regulacje i wsparcie dla europejskiego sektora kosmetycznego.
  • Cheese Industry Desk (Punkt Wsparcia Przemysłu Serowego) skupia ośmiu wiodących producentów sera oraz stowarzyszenia handlowe. Misją tej organizacji jest pełnienie roli przedstawiciela producentów w sprawach biznesowych, działanie w roli mediatora, a także zapewnienie właściwej komunikacji między wszystkimi członkami organizacji.
  • EHI ma na celu stworzenie platformy dla europejskich firm sektora grzewczego, które działają w Chinach, w celu umożliwienia im dzielenia się doświadczeniem, debat na temat normalizacji, wymiany technologicznej i współpracy z instytucjami i władzami chińskimi.
  • European Wood (Europejskie Drewno) jest międzynarodowym przedsięwzięciem krajowych organizacji promocji przemysłu drzewnego z Austrii, Francji, Niemiec, Norwegii i Szwecji. Organizacja ta posiada filię w Pekinie, której zadaniem jest promocja i rozwój działalności w Chinach. Główna siedziba organizacji mieści się w Brukseli.

Linki zewnętrzne

Project 2014-1-PL01-KA200-003591