Przewodnik kulturowo biznesowy

Perspektywy biznesowe

Wprowadzenie

W 2014 roku chińska gospodarka odnotowała spadek wzrostu gospodarczego z 7,7% do 7,4% (dane CeSIF), co stanowiło najniższy jego poziom w okresie ostatnich 24 lat. W 2015 roku prognozy gospodarcze zakładają delikatny wzrost w wyniku działań na rzecz liberalizacji handlu zagranicznego i otwarcia nowych stref ekonomicznych, zwłaszcza w trzecim sektorze. Chiny są ogromnym rynkiem, który każda firma zainteresowana rozwojem działalności musi uważnie zbadać, mając na względzie perspektywy, potrzeby i swoje oczekiwania.

Konsumpcja wewnętrzna – poszerzanie rynku

Jednym z najważniejszych celów dwunastej pięciolatki jest zmniejszenie zależności Chin od eksportu, a także rozwój i wdrożenie strategicznych reform mających na celu zwiększenie konsumpcji wewnętrznej. Mając na uwadze ten cel, jednym z głównych zamierzeń trzynastej pięciolatki jest osiągnięcie ambitnej kwoty 12 000 USD dochodu na głowę mieszkańca - będzie to z pewnością zachęta dla firm z Unii Europejskiej do inwestowania na rynku chińskim.

Jednakże zważając na fakt, że chiński rząd wspiera przepisy ochronne mające na celu rozwój chińskiego społeczeństwa, a także chińskich technologii i marek „made in China” w celu zwiększenia ich konkurencyjności na rynkach światowych, firmy z Unii Europejskiej mogą mieć duże trudności z wejściem na rynek Państwa Środka.

Firmy europejskie nie mogą zapominać o fakcie, że 3,76% (w stosunku do 7,4% PKB w 2014 roku) odnosi się do lokalnej konsumpcji. Oznacza to, że przed firmami z Unii Europejskiej rysują się interesujące perspektywy, zwłaszcza w niektórych sektorach.

Sektor współpracy dwustronnej – informacje ogólne

W ramach planu współpracy Unia Europejska-Chiny 2020 z października 2013 roku Chiny i Europa rozpoczęły dialog dotyczący dwustronnego porozumienia o wolnym handlu. Biorąc pod uwagę, że dwustronny handel między obiema stronami wynosi 1 miliard euro dziennie, może to stanowić ważny krok na drodze do zacieśniania współpracy.

Jednakże które sektory są warte uwagi? Najważniejsze sektory dla firm z Unii Europejskiej, ważne dla relacji biznesowych UE-CHINY, wymienione zostały poniżej:

  1. Żywność i napoje (niektóre segmenty rynku) – w związku ze wzrostem konsumpcji wewnętrznej sektor ten może okazać się interesujący, zwłaszcza w mniejszych miastach. Nie należy zapominać, że zaostrzenie środków kontrolnych, nastawienie na trzeźwość, a także wymóg większego umiarkowania w stosunku do funkcjonariuszy publicznych i działań rządowych (np. festyny, bankiety) wpłynęły negatywnie na wzrost rynku wina i produktów alkoholowych.
  2. Sektor farmaceutyczny – w wyniku wzrostu świadomości w dziedzinie ochrony zdrowia, lepszych warunków bytowych i wzrostu przeciętnej długości życia, oczekiwany jest wzrostem importu pewnych kategorii urządzeń medycznych reprezentujących najnowsze rozwiązania technologiczne i wysoką jakość (urządzeń diagnostycznych/mikrochirurgicznych), a także leków na krążenie, raka i choroby zakaźne.
  3. Sektor towarów luksusowych – pomimo surowych ograniczeń wprowadzonych przez chiński rząd względem polityków, sektor ten może stać się niezwykle interesujący, zwłaszcza w drugo- i trzeciorzędnych miastach, które w wyniku rozwoju urbanizacyjnego tworzą nowe rynki zbytu.
  4. Zielona energia i ochrona środowiska – sektor ten wciąż zyskuje w Chinach na znaczeniu, głównie ze względu na większą świadomość w dziedzinach zrównoważonego rozwoju i urbanizacji, a także dzięki temu, że jest to ważny punkt w polityce rządu. Szacuje się, że do roku 2020 około 18% krajowego zapotrzebowania na energię zaspokajane będzie przy użyciu zrównoważonej energii. Radzimy zwrócić uwagę na sektor fotowoltaiczny, który obecnie odnotowuje spadek tempa wzrostu.
  5. Sektor maszynowy i samochodowy – odpowiada za 44% całości eksportu z Unii Europejskiej do Chin. Sektor maszynowy odnotował nieznaczny spadek, podczas gdy sektor samochodowy zapewne odnotuje wzrost o 6 - 10% w najbliższych 5 latach.
  6. Innowacyjne produkty i technologie – obecnie Chiny są producentem większości współczesnych smartfonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, jednakże w znacznej mierze jako producent sprzętu obcej marki. Chiny eksperymentują w zakresie produkcji światłowodów opierając się na doświadczeniach i patentach wiodących producentów.

Protekcjonizm i spory handlowe

W Chinach poziom protekcjonizmu jest proporcjonalny do strategicznego znaczenia danego sektora. Najsilniej nadzorowane są sektory w branży stalowej, samochodowej, chemicznej, telekomunikacyjnej, kolejowej i energetycznej. Dlaczego? Przyczyny są oczywiste. Chiński rząd z jednej strony wspiera krajowy przemysł, a z drugiej pragnie chronić chińskie firmy za granicą. Co więcej, wiele chińskich firm wierzy, że nabyły wystarczająco dużo wiedzy i umiejętności, by osiągnąć swoje cele bez pomocy zagranicznych partnerów. Na koniec warto wspomnieć, że niektóre sektory związane bliżej z przemysłem zbrojeniowym uważane są za bardzo wrażliwe ze względu na chińską politykę bezpieczeństwa narodowego.

Spory handlowe mogą okazać się istotnymi kwestiami, zwłaszcza w niektórych sektorach. Mogą one przysporzyć problemów w wymianie handlowej i relacjach inwestorskich, tak jak pokazuje poniższy przykład:

Bibliografia

CeSIF - Fondazione Italia Cina, “La Cina nel 2015: Scenari e Prospettive per le Imprese”.

EUCCC, “Position Paper”, European Chamber Publication

EUCCC, “Business confidence survey”, European Chamber Publication

Linki zewnętrzne

Project 2014-1-PL01-KA200-003591