Przewodnik kulturowo biznesowy

Chiński zestaw startowy

Wprowadzenie

W przeszłości większość chińskich firm była własnością państwa, w 2010 roku stanowiły one 1/3 wśród 50 największych firm w Chinach. Obecnie, w związku z rządowym wsparciem reform sektora prywatnego, prywatne chińskie firmy mają większe możliwości wzrostu i budowania swojej wartości.

Istota hierarchii

W Chinach hierarchia od zawsze pełniła fundamentalną rolę. Od samego początku idee Konfucjusza i teoria powitań stanowiły ważne elementy kultury. Każdy członek społeczeństwa pełni określoną rolę i musi uszanować swój status społeczny w celu utrzymania harmonii. Dlatego też „Kiedy cesarz jest cesarzem, zarządca jest zarządcą, ojciec ojcem, a syn synem, w społeczeństwie panować będzie porządek i harmonia”. Mentalność ta jest wciąż obecna w chińskich zachowaniach, nawet w sferze biznesowej. Dlatego właśnie hierarchia w organizacji jest tak fundamentalna w chińskich firmach.

Odgrywanie ról

Już podczas pierwszego spotkania z chińskimi partnerami łatwo będzie rozpoznać z kim się rozmawia.

Zazwyczaj każda osoba posiada wizytówkę (zarówno w języku chińskim, jak i angielskim), która informuje o funkcji pełnionej przez daną osobę w firmie. Sugerujemy, aby podczas rozmów wizytówki położyć na stole przed sobą, aby ułatwić identyfikację.

Zazwyczaj osoba, która rozpoczyna rozmowę jest najważniejszym członkiem delegacji. Warto zwrócić uwagę na to, że osoba ta odpowiadać będzie partnerowi biznesowemu o tej samej pozycji. Należy pamiętać, żeby patrzeć swojemu rozmówcy w oczy i poświęcać uwagę jemu, a nie tłumaczowi.

Jak rozpoznać funkcje danych osób i kto jest moim najbliższym odpowiednikiem? To bardzo proste - należy zwracać uwagę na to jakie miejsce przy stole zajmują poszczególne osoby w trakcie spotkania, kto pierwszy opuszcza pokój, a kto wychodzi później, a także na to, kto niesie prezenty, a kto je wręcza.

Na koniec warto także wspomnieć, że zazwyczaj negocjacje i rozmowy na potencjalnie drażliwe tematy nie są przeprowadzane bezpośrednio przez osoby zajmujące najwyższe stanowiska, ale przez najbardziej zaufanych przedstawicieli stron.

Stanowiska

Poniżej znajdują się najpopularniejsze stanowiska wysokiego szczebla w firmach. Kiedy spotkamy osoby na wymienionych poniżej stanowiskach należy pamiętać, że są to zazwyczaj osoby podejmujące strategiczne decyzje w firmie:

  • Prezes (Dyrektor Zarządzający) – 主席兼董事总监
  • CEO (Dyrektor Generalny) – 首席执行官
  • Dyrektor ds. Kadr – 人事总监

Jeżeli nie należysz do najwyższych struktur w firmie, najprawdopodobniej spotkasz osoby ze średniego szczebla:

  • Dyrektor ds. Marketingu – 营销总监
  • Menadżer Sprzedaży – 营销售总监
  • Główny Księgowy – 会计经理
  • Menadżer ds. Badań i Rozwoju – 研发部经理
  • Dyrektor ds. Technicznych – 技术总监
  • Menadżer ds. Kadr – 人力资源经理
  • Dyrektor Produkcji – 生产总监

Bibliografia

Kai-Alexander Schlevogt - The Art of Chinese Management: Theory, Evidence and Applications Publisher: Oxford University Press, USA | 2002-06-15 | ISBN: 0195136446

Linki zewnętrzne

Project 2014-1-PL01-KA200-003591