Przewodnik kulturowo biznesowy

Edukacja w Chinach

Wprowadzenie

W Chinach, edukacja zawsze odgrywała ważną rolę. Imperialny system egzaminacyjny był w modzie do początków XX wieku (1905 r.) i służył jako narzędzie bezpośredniej selekcji urzedników państwowych.

Obecnie, chiński system edukacji odgrywa kluczową rolę w życiu Chińczyków już od najmłodszych do jego najważniejszego etapu 高考 Gao Kao (przystąpienie do egzaminu końcowego na najlepszych i najbardziej znanych uczelniach uniwersyteckich), co w pewien sposób toruje drogę do kariery i decyduje o przyszłych losach studentów. Uzyskanie stopnia magistra czy licencjata na prestiżowym uniwersytecie to większe szanse na znalezienie zatrudnienia na wyższym stanowisku. Biorąc pod uwagę fakt, iż chińscy studenci są pod ogromną presją od samego początku studiów, nikogo nie dziwi, iż charakteryzuje ich wysoka odporność na naciski oraz konkurencję. Egzaminy i testy są przeprowadzane w każdym semestrze, miesiącu i tygodniu, a uczniowie i studenci są oceniani według ustalonego systemu ocen. Czym wyższa ocena, tym lepszy uczeń, a jeśli uczeń wciąż będzie uzyskiwał bardzo dobre wyniki w nauce, tym większe będą jego szanse przyjęcia na prestiżową uczelnię.

Szkoła średnia

Uczęszczanie do szkoły średniej, w tym szkoły zawodowej zazwyczaj rozpoczyna się w wieku lat 16. Czesne wynosi od 4000 do 6000 yuanów. Zwykle uczniowie z obszarów wiejskich wybierają szkoły zawodowe, aby móc pojść do pracy zaraz po ich ukończeniu. Wśród absolwentów, lokalne przedsiębiorstwo może znaleźć dobrych techników.

Program szkół średnich obejmuje tradycyjne przedmioty (język chiński, matematyka, chemia, biologia, informatyka) oraz języki obce takie jak język angielski (lub inne języki, np. japoński).

Szkoły wyższe są podzielone na szkoły zawodowe (dwa lub trzy lata nauki), akademie technologiczne (trzy lata) oraz szkoły wyższe pierwszego stopnia (cztery lata).

Poszukując pracowników ze stopniem licencjata, pamiętajcie Państwo, że otrzymują go jedynie studenci, którzy ukończyli szkołę wyższą pierwszego stopnia.

Po trzyletnich studiach w szkole wyższej drugiego stopnia studenci otrzymują stopień magistra. Studenci ci mogą ubiegać się o otworzenie przewodu doktorskiego (3 lata).

5 najlepszych uniwersytetów w Chinach

W Chinach funcjonuje wiele uniwersytetów. W roku 2015, do najlepszej 5-tki zaliczały się:

  • Uniwersytet Tsing-Hua
  • Uniwersytet Pekiński
  • Uniwersytet Fudan
  • Shanghajski Uniwersytet Jiao Tong
  • Chiński Uniwersytet Nauk i Technologii

(http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/brics-rankings/top-10-universities-china-2015 ):

Wszystkie chińskie uniwersytety są multidyscyplinarne, lecz słyną z pewnych specjalizacji kierunkowych. I tak przykładowo, Uniwersytet Fudan słynie z nauczania języków nowożytnych oraz politologii. Gdy Państwa firma poszukuje wysoko wykwalifikowanego inżyniera warto rozważyć kandydatury absolwentów Szanghajskiego Uniwersytetu Jiao Tong oraz Chińskiego Uniwersytetu Nauk i Technologii.

Na większości chińskich uniwersytetów prowadzone są studia podyplomowe takie jak EMBA (Executive Master of Business Administration) oraz inne umożliwiajace uzyskanie stopnia magistra sztuk M.A. czy magistra nauk ściśłych lub przyrodniczych M.Sc. Eng. Nierzadko w zajęciach na uczelni uczestniczą chińscy przedstawiciele wyższej kadry kierowniczej, uzyskanie dyplomu studiów podyplomowych otwiera im droge do dalszej kariery i zdobycia większego zaufania ze strony pracodawcy i swych zagranicznych partnerów biznesowych.

Bardziej szczegółowe informacje o rekrutacji studentów na uniwersytet w Chinach można znaleźć pod tym linkiem: http://www.sicas.cn/Students/Info/Content_110625102317316.shtml.

Proszę pamiętać, iż każdy uniwersytet ma swe własne zasady przyjmowania kandydatów. Od osób ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim wymaga się posiadania świadectwa TOEFL lub IELTS, zaś by podjąć studia w języku chińskim potrzebny jest certyfikat HSK zaświadczający o znajomości języka chińskiego na odpowiednim poziomie. Mile widziane są także rekomendacje.

China Scholarship Council (CSC)

To państwowa instytucja stworzona w celu wspierania obywateli Chin, którzy chcą podjąć studia zagranicą oraz obcokrajowców pragnących rozpocząć studia na uczelniach na terenie Chin.

Więcej informacji:http://en.csc.edu.cn/About/c309df7fb3fa40b3a179a7ad93f11988.shtml

Proszę nie zapominać, iż czesne w Chinach nie jest już tak niskie jak w przeszłości. W niektórych przypadkach wynosi ono nawet do 95 000 yuanów za rok akademicki.

Bibliografia

Min Ding , Jie Xu, “The Chinese Way”, Routledge, New York, 2015

Linki zewnętrzne

Project 2014-1-PL01-KA200-003591