Przewodnik kulturowo biznesowy

Zatwierdzono!

Wprowadzenie

Chiny to kraj znany z tego, że jakość jest nadal postrzegana jako opcja. W rzeczywistości nie jest to prawda, gdyż chińskie przedsiębiorstwa i zakłady produkcyjne rozwijają technologie mające na celu utrzymanie wysokiego poziomu jakości by spełnić wymagania kupujących. Patrząc na tę kwestię z punktu widzenia kupujących otrzymanie partii o niskiej jakości lub nawet uszkodzonych towarów wiąże się z koniecznością złożenia reklamacji u dostawcy, a czas potrzebny na rozwiązanie takiego problemu może okazać się dłuższy niż można się spodziewać i czasem nie jest to wszystko warte włożonego wysilku. Oto kilka sugestii jak uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

Czy spełnianie norm jakości traktowane jest przez Chińczyków opcjonalnie?

Jedno z kluczowych zagadnień podczas rozmów z chińskim dostawcą dotyczy poziomu jakości. Wiadomości, że niektórzy dostawcy z Chin nie spełniają norm i z tego powodu cała partia jest bezużyteczna lub nie nadaje się do sprzedaży nadal nie należą do rzadkości. Jak więc można zarządzać taką sytuacją czy zapobiec kłopotliwemu scenariuszowi?

Definitywnie jedno z najprostszych i najłatwiejszych do wykonania działań rozpoczyna się podpisaniem umowy pomiędzy kupującym a dostawcą. Winna ona być sformułowana w każdym punkcie całkowicie przejrzyście. Zaleca się więc stworzenie i udostępnienie listy kontrolnej, a ponadto obydwie strony winny otrzymać próbki gotowego produktu. Kluczowymi punktami umowy z dostawcą winny być warunki procesu dostawy oraz szczegóły rozwiązań w przypadku wadliwych produktów, gwarancji, reklamacji oraz części zamiennych.

Kontrole jakości

Kontrole jakości mają kluczowe znaczenie, szczególnie w przypadku linii produkcyjnych pracujących setki kilometrów od kupującego. Chińscy dostawcy dostarczają towary różnym kupującym co oznacza, iż w okresie szczytu związanego z zamówieniami mogą outsourcingować produkcję, co czasem powoduje problemy, szczególnie te dotyczące jakości. Ogólna sugestia dotyczy przeprowadzania regularnych kontroli jakości procesu produkcji po szczegółowym uzgodnieniu wszelkich najważniejszych aspektów takich jak materiały, wymiary, kolory, wymagania techniczne oraz ilości. Jeśli to możliwe, warto by kupujący poprosił o przeprowadzenie testu przedprodukcyjnego na kilku setkach sztuk by przetestować jakość towarów oraz zweryfikować zdolności chińskiego przedsiębiorstwa w zakresie produkcji uzgodnionej ilości przy zachowaniu satysfakcjonującego poziomu jakości.

Kolejna opcja to zawarcie w umowie wyraźnego postanowienia, iż dostawca nie może w żadnym przypadku outsourcingować produkcji.

Jeśli kupujący decyduje się na płatność akredytywą, jednym z wymagań, które powinny zostać spełnione jest zatwierdzenie wyników kontroli jakości.

Pakowanie

Kolejna wrażliwa kwestia dotyczy pakowania. Pakowanie to nie tylko, po prostu, umieszczenie towarów w pudełku, lecz kwestia, która prawdopodobnie przyczynia się w znacznym stopniu do poziomu zyskowności, albowiem uszkodzone czy wadliwe produkty stanowią dla Państwa koszt jako, że nie mogą zostać sprzedane. Wiąże się to także z ryzykiem straty czasu i energii wynikających z rozwiązywania trudnej sytuacji, w której trzeba przedstawiać dostawcy odpowiednie argumenty by otrzymać odszkodowanie, jeśli podpisana umowa nie zawiera wyraźnych postanowień w tej kwestii.

Opakowanie zapewniające produktom bezpieczeństwo oszczędza kupującemu wielu kłopotów i winno zostać uzgodnione z dostawcą. Kupujący może nawet poprosić o zdjęcia opakowań przed wysyłką by oszacować możliwości przeprowadzenia transportu i spełnienia przy tym jego wymagań.

Uszkodzone towary? Żaden problem?

Wadliwe produkty to, z pewnością, najpoważniejszy kłopot jaki może się przytrafić. Stąd podstawą jest zdefiniowanie pojęcia "poziomu tolerancji" wad i wyraźne wskazanie go w umowie zawieranej pomiędzy stronami (kupującym a dostawcą) by miały one jasne pojęcie na temat najniższej akceptowalnej jakości.

Poziom jakości winien być dotrzymywany na mocy postanowień umownych, a regularne przeprowadzanie kontroli jakości w trakcie procesu produkcyjnego może zredukować ryzyko konieczności składania w przyszłości reklamacji w tym względzie oraz wahań przy podejmowaniu decyzji w kwestii części zamiennych.

Przy okazji, kupujący nie może zapominać, iż zazwyczaj chińscy dostawcy mają niewielkie marże stąd, gdy poprosi się ich o odszkodowanie za wadliwe produkty najprawdopodobniej otrzyma się propozycję otrzymania rabatu przy składaniu kolejnego zamówienia lub wymiany wszystkich wadliwych części. W tym przypadku, ważnym jest zrozumienie kto jest odpowiedzialny za koszty przesyłki, odprawy celnej oraz dystrybucji.

Zdecydowanie są to powody, dla których kluczowym jest uzgodnienie warunków postępowania z wadliwymi produktami, częściami zamiennymi oraz polityki dotyczącej otrzymania ewentualnego odszkodowania pieniężnego zanim ruszy produkcja.

Bibliografia

XU JIN LIANG . HE XIN . CHEN BING . DENG, “Bank Guarantees and standby letters of credit and Case Studies” (Chinese Edition) - Foreign Economic and Trade University Press– September 2014

Rosemary Coates , 42 Rules for Sourcing and Manufacturing in China (2nd Edition): A Practical Handbook for Doing Business in China, Special Economic Zones, Factory Tours and Manufacturing Quality , Super Star Press (July 19, 2013)

Linki zewnętrzne

Project 2014-1-PL01-KA200-003591