Przewodnik kulturowo biznesowy

Transakcje w Chinach

Wprowadzenie

Wpływ jaki Chiny mają na gospodarkę UE i gospodarkę światową robi naprawdę wrażenie. Myśląc o niesamowitych szansach biznesowych jakie Chiny dają przedsiębiorstwom rodem z UE, nie można zapominać, że ryzyko wpadnięcia w kłopoty związane z przekazaniem produkcji wyrobów jest dość znaczne.

Jednak ryzykiem tym można zarządzać i redukować je stosując odpowiednie podejście.

Sugestie natury ogólnej

Rozważając różnorakie opcje dokonania zapłaty, ważnym jest by skupić się na aspekatch związanych z "zabezpieczeniem" co w niektórych przypadkach czyni różnicę. Bezpieczna metoda płatności może ochronić nas przed wejściem w spory z dostawcami na temat kwestii związanych z normami jakości, warunków płatności, punktualności dostaw, itd. Nie zapominajcie Państwo, iż w przypadku sporu dotyczącego norm jakości lub innego rodzaju skargi, musicie mieć możliwość odzyskania pieniędzy.

Zawsze warto sprawdzać wysokość prowizji za transakcje.

Transfer telegraficzny (T/T)

To chyba najstarsza metoda płatności. Przedpłata jest przesyłana przed rozpoczeciem produkcji, a pozostała kwota jest opłacana zgodnie z warunkami płatności.

Standardowo kwota przedpłaty wynosi zazwyczaj 30% całkowitej kwoty do zapłaty, a pozostała kwota salda jest płacona przed dostawą lub po jej realizacji.

Choć z jednej strony częściowa zapłata dostawcy należnej uzgodnionej kwoty stanowi swoistego rodzaju bodziec motywujący, to ta metoda płatności nie zapewnia możliwości odzyskania przedpłaconej kwoty (dopóki nie wejdzie się w spór).

Oczywiście, zdrowy rozsądek podpowiada wpłacenie zaliczki po podpisaniu i opieczętowaniu Umowy Sprzedaży oraz Faktury Pro Forma, a także ustaleniu salda po otrzymaniu wyników kontroli jakości.

ZALETY

 • Akceptowany przez dostawcę posiadającego konto bankowe
 • Częściowa pewność istnienia przedsiębiorstwa

WADY

 • Wymagana jest opłata z góry
 • Brak zabezpieczenia czy gwarancji już wpłaconej kwoty

Akredytywa

Jest najpopularniejszą metodą płatności za towary. Zapewnia kupującemu spełnienie pewnych określonych wstępnie wymagań przed przekazaniem danej kwoty.

Nie jest to zaliczka, gdyż kupujący uzyskuje gwarancję, iż pieniądze nie zostaną przekazane w przypadku nie zrealizowania postanowień umowy, lecz należy zwrócić szczególną uwagę na warunki dokonania płatności, gdyż bank automatycznie dokonuje przelewu pozostałej kwoty, gdy wymagania zostaną ostatecznie spełnione.

Ogólnie rzecz ujmując, zaleca się autoryzację płatności po otrzymaniu konosamentu (by mieć pewność, że towary są w drodze), zatwierdzonych raportów z kontroli jakości oraz ewentualnie raportów z zatwierdzonych testów kontrolnych.

ZALETY

 • Nie jest wymagana opłata z góry czy zaliczka
 • Dostawca musi spełnić pewne wymagania zanim otrzyma uzgodnioną kwotę

WADY

 • Rzadko akceptowana przy małych zamówieniach
 • Nie wszyscy dostawcy akceptują akredytywę

Rachunek Escrow (bezpieczeństwo w rękach stron trzecich, depozyt)

Rachunek Escrow jest zazwyczaj wykorzystywany jako metoda płatności niskich kwot i znajduje zastosowanie przy niedużych transakcjach. Istnieją różne jego opcje, a tą najbardziej popularną jest Alibaba Escrow, który stworzył swój własny Escrow będący jednym z najpopularniejszych rachunków dla dużych dostawców. Umożliwia on kupującemu gromadzenie własnych środków na Alibaba.com aż do momentu ostatecznego zatwierdzenia przez niego towarów. To w rzeczywistości działa niczym akredytywa. Przed wybraniem tej opcji płatności warto upewnić się, czy Państwa wytwórca akceptuje tę metodę płatności, gdyż nie wszyscy producenci akceptują Escrow.

ZALETY

 • Wykorzystywany przy małych zamówieniach (np. próbek)
 • Szybki

WADY

 • Nie wszyscy dostawcy akceptują rachunek Escrow

Bibliografia

XU JIN LIANG . HE XIN . CHEN BING . DENG, “Bank Guarantees and standby letters of credit and Case Studies” (Chinese Edition) - Foreign Economic and Trade University Press– September 2014

Rosemary Coates , 42 Rules for Sourcing and Manufacturing in China (2nd Edition): A Practical Handbook for Doing Business in China, Special Economic Zones, Factory Tours and Manufacturing Quality , Super Star Press (July 19, 2013)

Linki zewnętrzne

Project 2014-1-PL01-KA200-003591