Przewodnik kulturowo biznesowy

Obchód fabryki

Wprowadzenie

Zazwyczaj przedstawiciele europejskich przedsiębiorstw przyjeżdżają do Chin, największej światowej bazy produkcyjnej, z dwóch powodów: po pierwsze, by dokonać całkowitego outsourcingu linii produkcyjnych i po drugie, aby uzyskać lepsze warunki cenowe oraz wyższą jakość produktów podejmując decyzję o częściowych dostawach z wykorzystaniem istniejących linii produkcyjnych.

W każdym przypadku, rozważenie outsourcingu stanowi swoistego rodzaju próbę, stąd podstawowym krokiem jest odwiedzenie fabryk by sprawdzić poziom jakości oferowanych produktów, biorąc pod uwagę fakt włączenia ww. zakładów produkcyjnych Państwa chińskich partnerów w Państwa łańcuch produkcji.

Główne cele odwiedzenia zakładu produkcyjnego

Obowiązkowym elementem wizyty w fabryce jest jej obchód. Warto znaleźć czas by przeprowadzić kontrolę hali fabrycznej. Gdy chiński partner wyrazi zgodę na robienie zdjęć warto wykonać fotografie wszystkiego tego co Państwa zainteresuje. Podnoszenie i szperanie w różnych rzeczach jest zazwyczaj dozwolone więc jeśli natkniecie się Państwo na coś podejrzanego, proszę bez wahania zadawać pytania.

Proszę pamiętać, iż dogłębne zbieranie informacji wymaga czasu, więc w razie potrzeby warto ponownie obejść dookoła halę fabryczną. Proszę się nie zniechęcać i zdobywać informacje do momentu kiedy uzyska się wszelkie potrzebne wiadomości. Na koniec, warto porozmawiać z kierownikiem ds. produkcji na temat ogólnych kwestii takich jak nieprawidłowe formy, zanieczyszczone produkty, drące się opakowania, opóźnienia w dostawach, itd. Jeśli wykażecie Państwo chęć poświęcenia czasu na odkrycie tego co dzieje się w rzeczywistości, na dalszym etapie zaoszczędzicie Państwo czas (i energię).

Kolejnym celem wizyty w fabryce jest znalezienie powodów obniżenia ceny. Przyczyny mogą być niejasne, a Państwa rola polega na wynalezieniu słusznych argumentów by Chińczycy przyparci do muru musieli obniżyć ceny podane w ofercie. Wymyślone powody działają czasem równie dobrze, jak te prawdziwe. Dla przykładu, możecie im Państwo powiedzieć, iż inny hipotetyczny dostawca zaoferował Państwu 20% rabat.

Zbierzcie Państwo informacje o procesie produkcyjnym, takie jak koszt, czas, dostawy, personel, wady, plan awaryjny, itd. Posiadanie szczegołówej wiedzy na temat biznesu partnera ma kluczowe znaczenie. Czym szerszą wiedzę posiada się na temat zwyczajów, strategii, podejścia partnera, tym lepiej zarządza się ewentualnymi konfliktami czy prowadzi się negocjacje.

Odkrywanie rzeczywistości związanej z chińskimi dostawcami

Chińscy dostawcy mają ograniczenia natury emocjonalnej, finansowej oraz fizycznej. Ilość pracowników, miejsca, pieniędzy oraz czasu jest ograniczona. Niezależnie od tego jakie zyski mogłaby przynosić obu stronom przyszła umowa, należy pamiętać, iż jej fizyczna realizacja wygląda czasami mniej optymistycznie. Kończąc wizytę możecie być Państwo sfrustrowani, iż dostawca nie zmniejszył kosztów. Jednak, możliwe, że nie są w stanie dotrzymać ustalonych przez Państwa norm. Jeśli zechcecie Państwo zaakceptować ich rzeczywistość, będziecie w stanie zmienić orientację swej frustracji czy prowadzonych negocjacji by dopasować się do fizycznych i/lub finansowych zdolności dostawcy. Najlepszym rozwiązaniem jest zamiast wierzyć dostawcom na słowo, zdobyć w tym względzie informacje z pierwszej ręki podczas wizyty w hali fabrycznej (samodzielne sprawdzanie czasu i produkcji by ostatecznie naprawdę zrozumieć jakie zasady rządza działaniem linii produkcyjnej).

Podczas wizyty w obiektach dostawcy można łatwo zobaczyć na własne oczy czy dział jakości i paczkarnia dokonują 100% kontroli jakości wszystkich produktów (końcowej Kontroli Jakości 100% produkcji). Powinno się także sprawdzić czy jest przeprowadzane i jak efektywne jest sortowanie sztuk nie spełniajacych norm. Oto powody, dla których ostateczna Kontrola Jakości w fabryce nie zawsze jest skuteczna.

Jedną z przyczyn jest fakt, iż kontroler jakości w fabryce zazwyczaj dokonuje jedynie kontroli wizualnej, a nawet i ten rodzaj kontroli prowadzony jest na próbkach, a nie na całej partii. Za sprawą takiego sposobu przeprowadzania kontroli jakości, wiele kwestii pozostaje niezauważonych.

Kontrolerzy jakości w fabrykach są nieodpowiednio przeszkoleni do wykonywania powierzonych im zadań i często nie posiadają także odpowiedniej wiedzy na temat samego produktu. Co więcej, zazwyczaj sprawdzają produkty przed ich zapakowaniem, podczas, gdy wiele wad powstaje z powodu nieodpowiedniego opakowania. Kontrolerzy jakości mają takie same plany prac jak inni pracownicy fabryki. Pracują przynajmniej 6 dni w tygodniu i 10 godzin w ciągu dnia. Jeszcze gorzej jest, gdy są do wykonania pilne prace. Wówczas oni także muszą pracować aż zostanie wykonany cały plan (takie warunki pracy naprawdę w żadnym stopniu nie sprzyjają przeprowadzaniu kontroli jakości). Wreszcie, bez prowadzenia ewidencji, kontrolerzy są znacznie bardziej skłonni do umieszczania na wszystkich produktach etykiety "w porządku, do zapakowania" niż tej "do naprawy".

Wiele chińskich przedsiębiorstw produkcyjnych rozpoczyna działania na rzecz standaryzacji procesów produkcji, ale mają problemy ze spełnieniem zachodnich wymogów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Przedsiębiorstwa zaczynają wdrażać wyższe standardy niż te wymagane obligatoryjnie przez chińskie prawo i często ubiegają się o certyfikację w zakresie procesów zarządczych (w szczególności, ISO 9001 oraz ISO14000), gdyż w przeciwnym razie przedsiębiorstwo będzie musiało ponieść znacznie wyższe koszty niż te wynikające z coraz poważniejszych problemów w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Przedsięwzięcie nie powinno przecież przynosić krótkoterminowych korzyści kosztem długoterminowej reputacji. Nie oznacza to, iż podchodzicie Państwo zbyt rygorystycznie do norm związanych z kontrolą jakości (choć większa liczba odrzuconych produktów generuje wyższe koszty dla zakładu produkcyjnego).

Końcowy cel do realizacji po odbyciu wizyty

Dobrym pomysłem jest zadanie odpowiedniej ilości pytań kadrze inżynierskiej by móc zidentyfikować alternatywne opcje produkcji, które mogą pomóc w obniżeniu ceny, gdyż inżynierowie rzadko myślą o strategii biznesowej, a bardziej o procesach wytwórczych.

Wspaniałym przykładem współpracy jest sytuacja, w której zarówno Państwo, jak i Wasz chiński partner bardziej skupiacie się na kwestaich inżynieryjnych, a w konsekwencji redukowane są elementy powodujące znaczne podwyższenie ceny nowego produktu, co obniża koszty dla obu stron.

Cel uświęca środki. A celem jest rozwiązanie problemu, prawidłowo prowadzony proces produkcyjny oraz odpowiedni poziom jakości gotowego wyrobu. Nie musi być to przeprowadzone w ten sam sposób jak w rodzimych fabrykach. Nie powinno się podejmować interwencji chyba, że dokonywana jest kontrola jakości. Niech Chińczycy zrobią to po swojemu. Pamiętajcie Państwo, iż na Zachodzie czas to pieniądz, lecz w Chinach czas (robocizna) ma nadal przystępną cenę i jest tańsza niż w Europie. Stąd większość chińskich fabryk jest gotowa raczej poświęcić w celu rozwiązania problemu większą ilość robocizny i czasu niż wprowadzić dodatkowe materiały czy technologię, gdyż obowiązuje tam inna koncepcja efektywności niż na Zachodzie. Trzeba tylko kontrolować jakość i pozwolić im wykonywać swą pracę.

Najwyższe cele to poprawa poziomu jakości oraz praktyk biznesowych w miejscu pracy Państwa partnera biznesowego. Przeprowadzanie w obiektach fabrycznych kontroli jakości to dobra metoda osiągnięcia tego typu celu, więc warto przeprowadzać audyty firm dostarczających surowce (ich jakości w obiektach wytwórczych) oraz materiałów opakowaniowych, a także innych dostawców, we wszystkich lokalizacjach.

Celem podsumowania, należy się skupić na celach, które chce się osiagnąć (normy i pozycje) oraz zrealizować to po co się przyjechało, nie zapominając, iż w wiązce celów jest także współpraca. Stąd czasem należy pozwolić Chińczykom osiągnąć pożądane rezultaty z wykorzystaniem ich własnych metod. Ostatecznie, przytaknijmy idei, iż musimy ponownie "stać się Chińczykami"!

Bibliografia

Kody ISO można pobrać z:http://www.chinalawblog.com/2011/08/china_quality_control_qc.html

Mr. Cesare Romiti, President of the Foundation Italy China, his phone interview with China Daily International Edition on the 11th of June, 2015.

Harney Alexandra, “The China price : the true cost of Chinese competitive advantage”, New York : London : Penguin ; 2009.

Midler Paul, “Poorly made in China: an insider's account of the tactics behind China's production game”, Hoboken, N.J.: Wiley, 2009.

Linki zewnętrzne

Project 2014-1-PL01-KA200-003591