Przewodnik kulturowo biznesowy

Zakładanie działalności w Chinach

Wprowadzenie

Chiny nadal uważane są za ogromny rynek dający wspaniałe możliwości, pełen wyzwań, lecz zaledwie niewiele przedsiębiorstw europejskich dokładnie wie jak zaadaptować się do dynamiki tego olbrzymiego kraju.

Istnieją różne sposoby zdobywania i penetracji tego rynku, a firmy europejskie zazwyczaj czynią to krok po kroku. Czasem badają rynek kupując czy eksportując małe ilości towarów i poprzez tak przeprowadzone badania zdobywają wiedzę na temat jego ogólnego obrazu.

W rzeczywistości, każde przedsiębiorstwo winno poszukiwać najlepszego dla siebie rozwiązania zaspokajającego własne potrzeby i cele, stąd silnie zaleca się skorzystanie z porad godnych zaufania profesjonalistów by zwiększyć szanse na odniesienie sukcesu i być na bieżąco, jeśli chodzi o ciągle zmieniane przez organy rządowe zasady i regulacje prawne (http://www.pndp.net/chinas-new-company-registration-and-administration-regime/)

Jak prowadzić interesy w Chinach?

Ogólnie rzecz ujmując, wchodząc na chiński rynek możecie Państwo spotkać się z różnymi rozwiązaniami i strukturami inwestycyjnymi. Z pewnością, wiele czynników winno być wziętych pod uwagę podczas podejmowania tak ważkich decyzji.

Przedsiębiorstwo, które zamierza wejść na chiński rynek powinno skupić się na kluczowych aspektach takich jak zakres prowadzonej działalności czy rodzaj inwestycji. Zakres prowadzonej działalności gospodarczej stanowi ważną wartość, której wyboru warto dokonać starannie, gdyż opis prowadzonej działalności pojawi się na zezwoleniu na prowadzenie działalności i można ją prowadzić jedynie we wskazanym tam zakresie, zaś wykonywanie czynności z pozostałego zakresu jest zabronione.

Przedstawicielstwo

Przedstawicielstwo to użyteczny sposób na zbadanie chińskiego rynku. To najprawdopodobniej najłatwiejsza struktura inwestycyjna do przeprowadzenia na terenie Chin dla zagranicznego przedsiębiorstwa, lecz naturalnie i ona ma swe ograniczenia. Zasadniczo przedstawicielstwo nie może wykonywać żadnych operacji gospodarczych, gdyż organizacja posiadająca przedstawicielstwo nie może wystawiać faktur, sprzedawać/kupować czy prowadzić innych działań operacyjnych. Ogólnie rzecz biorąc, przedstawicielstwo jest postrzegane jako "miękki" instrument prowadzenia analiz rynkowych za pomocą badań branżowych czy działań networkingowych.

Prawo całkowicie zabrania przedstawicielstwu podpisywania umów czy prowadzenia interesów w imieniu przedsiębiorstwa-matki i w żadnym przypadku nie może ono reprezentować innych firm poza swym przedsiębiorstwem-matką.

Informacje na ten temat można znaleźć w:

http://www.pathtochina.com/reg_ro.htm

Przedsiębiorstwo ze 100% kapitałem zagranicznym (WFOE)

Przedsiębiorstwo ze 100% kapitałem zagranicznym (WFOE) zaliczane jest do najpopularniejszych struktur inwestycyjnych i może stanowić całkowitą własność zagranicznego inwestora.

Może prowadzić niemalże wszystkie rodzaje działań gospodarczych i zależnie od rodzaju prowadzonej działalności wyróżnia się trzy główne kategorie przedsiębiorstw ze 100% kapitałem zagranicznym (WFOE):

 • Produkcyjne WFOE: gdy przedsiębiorstwo ze 100% kapitałem zagranicznym zajmuje się jedynie produkcją.
 • Konsultingowe WFOE: gdy przedsiębiorstwo ze 100% kapitałem zagranicznym prowadzi jedynie działania doradcze i usługowe.
 • Handlowe Przedsiębiorstwo z Kapitałem Zagranicznym (FICE): gdy przedsiębiorstwo ze 100% kapitałem zagranicznym zaangażowane jest w operacje handlowe, związane z handlem hurtowym, detalicznym oraz franczyzami (może zostać także zarejestrowane jako joint venture).

Poza tym, przedsiębiorstwo ze 100% kapitałem zagranicznym pozwala na niezależne tworzenie i rozwijanie strategii czy podejmowanie decyzji jako, że jest to forma przedsiębiorstwa, która ma zgodę na formalne prowadzenie działań biznesowych oraz wystawianie faktur w yuanach.

To ważna inwestycja, która winna zostać dokładnie rozważona.

ZALETY

 • Szybki proces decyzyjny
 • Nie ma potrzeby udostępniania lokalnym partnerom technologii, know-how, itd.
 • 100% własność
 • Brak problemów na tle kulturowym

WADY

 • Inwestycje kapitałowe tylko z jednej strony
 • Mniejsze możliwości kontaktu z lokalnym rynkiem (poznania rynku) oraz lokalnej społeczności (proces rządowy)

Joint venture

Joint venture to przedsiębiorstwo, które po części należy do inwestora zagranicznego, a po części do jego chińskiego partnera.

Ogólnie rzecz ujmując, joint venture to najpopularniejszy sposób na założenie firmy na terenie Chin. Chińskie prawo wymaga posiadania lokalnego partnera w celu ustanowienia joint venture.

Istnieją dwa rodzaje joint venture:

 • Kontraktowe joint venture

Ten rodzaj pozwala na dokonanie podziału zysków i strat zgodnie ze specjalną klauzulą kontraktową.

 • Kapitałowe joint venture

Ten rodzaj joint venture pozwala na dokonanie podziału zysków i strat zgodnie z wartością udziałów posiadanych w kapitałowej joint venture. W przypadku kapitałowych joint venture minimum 25% zainwestowanego kapitału musi pochodzić od inwestora zagranicznego.

http://www.pathtochina.com/reg_jv.htm

Celem podsumowania i wyjaśnienia przedstawiamy schemat:

ZALETY

 • Kapitał należący do 2 lub większej ilości udziałowców
 • Odpowiednie relacje z lokalną społecznością
 • Podział kosztów i ryzyka

WADY

 • Długotrwały proces decyzyjny
 • Udostępnianie technologii oraz know-how (ryzyko związane z własnością intelektualną)
 • Różnice kulturowe (nawet na wysokim szczeblu zarządzania)

Prowadzenie sklepu internetowego

Handel elektroniczny stanowi wciąż rozwijający się sektor, który oferuje europejskim przedsiębiorcom wiele korzyści. Niemniej jednak, jest to nowy rynek, który należy wnikliwie przestudiować pod kątem grupy docelowej, zadań i celów, które firma ma zamiar osiągnąć.

Prowadzenie sklepu internetowego wymaga założenia przedsiębiorstwa ze 100% kapitałem zagranicznym (WFOE), a jeśli takie przedsiębiorstwo już prowadzi działalność na terenie Chin, najprawdopodobniej koniecznym będzie wprowadzenie kilku poprawek do jego dokumentu rejestracyjnego.

W przypadku tej szczególnej inwestycji podstawą jest skorzystanie z usług firmy, która specjalizuje się w zakładaniu tego typu przedsiębiorstw.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji firmy konsultingowej z Szanghaju, P&P (Shanghai) Business Consultancy Co., Ltd.:

https://prezi.com/x9qsj1jmbg-n/

Bibliografia

Dennis, A. Leventhal, How to Leap a Great Wall in China, Merwin Asia - June 2014

Kerry Brown, China and the EU in Context: Insights for Business and Investors – May 2014r

Linki zewnętrzne

Project 2014-1-PL01-KA200-003591