Kurs językowy

雇佣与裁员Zatrudnianie w Chinach

Wprowadzenie

Kolejnym ważnym krokiem po założeniu przedsiebiorstwa w Chinach będzie zatrudnianie pracowników. Jeśli zatrudnia się miejscowego pracownika, jakie kwestie płacowe należy rozważyć? Jeśli zaś chce się zatrudnić obywatela UE, jakie regulacje prawne obowiązują zgodnie z chińskim prawem? Jeśli zaś tak się niefortunnie zdarzy, że firma musi zwolnić pracowników, jakie procedury obowiązują w tym względzie w Chinach? Oto czego będziemy uczyć się w trakcie tej lekcji.

Project 2014-1-PL01-KA200-003591