Kurs językowy

使用社交媒体Media społecznościowe w Chinach

Wprowadzenie

Restrykcje chińskiego rządu w stosunku do zagranicznych stron internetowych i mediów społecznościowych spowodowały rozwój rodzimych platform społecznościowych. YouTube, Facebook i Twitter są blokowane w Chinach, ale korzystanie z ich chińskich odpowiedników jest bardzo popularne. Ze względu na fakt, iż chińscy konsumenci spędzają coraz więcej czasu w Internecie, firmy zagraniczne powinny pogłębić swoją wiedzę na temat chińskich platform mediów społecznościowych.

Project 2014-1-PL01-KA200-003591