Kurs językowy

姓名Chińskie imiona

Wprowadzenie

W języku chińskim nazwy własne (imiona i nazwiska) mają inną strukturę niż w językach europejskich. Nazwiska podawane są zawsze jako pierwsze i często składają się tylko z jednej sylaby. Imiona są często jedno- lub dwuznakowe. W Chinach występuje ograniczona liczba nazwisk, w związku z tym większość Chińczyków posługuje się bardzo popularnymi nazwiskami. Europejczycy uczący się francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego zwykle nie przyjmują nowych imion. Ale ze względu na fakt, iż dość typowym jest przyjmowanie przez Chińczyków uczących się języka angielskiego imion angielskich, wielu obcokrajowców uczących się chińskiego lub mieszkających w Chinach przyjmuje imiona chińskie. W chińskiej kulturze dobre imię uważane jest za istotne dla odniesienia sukcesu w życiu człowieka. Czy jesteś zatem gotowy na przyjęcie imienia chińskiego przed rozpoczęciem działalności biznesowej w Chinach?

Project 2014-1-PL01-KA200-003591