Kurs językowy

银行开户与汇款Konto bankowe i przelewy

Słownictwo

Chiński Polski
信用卡xìnyòngkǎ karta kredytowa
密码mìmǎ numer PIN
开户kāi hù założyć konto bankowe
汇款huì kuǎn remittance; to transfer money
现金xiànjīn gotówka
自动取款机zìdòng qǔkuǎnjī bankomat
账号zhànghào numer konta
账户zhànghù konto
银行yínháng bank
银行卡yínhángkǎ karta bankowa; karta debetowa

Użyteczne słowa i wyrażenia

Chiński Polski
银行对账单yínháng duìzhàngdān wyciąg bankowy
输入密码shū rù mìmǎ wprowadzić hasło
Project 2014-1-PL01-KA200-003591