Kurs językowy

用餐礼仪Etykieta przy stole

Słownictwo

Chiński Polski
失礼shīlǐ niegrzecznie; gafa
jiā chwycić
宴会yànhuì bankiet
敬酒jìng jiǔ wznieść toast
热闹rènao ożywcze; radosne
礼貌lǐmào grzeczność; etykieta; uprzejmość; maniery
筷子kuàizi pałeczki
餐桌cānzhuō stół

Użyteczne słowa i wyrażenia

Chiński Polski
以茶代酒yǐ chá dài jiǔ wziąć herbatę zamiast wina
干杯gānbēi na zdrowie
Project 2014-1-PL01-KA200-003591