Kurs językowy

用餐礼仪Etykieta przy stole

Zagadnienia gramatyczne

我夹菜夹不上来

Wǒ jiā cài jiā bú shàng lái.

Nie mogę podnieść do góry swej potrawy (pałeczkami).

吃不下了。

chī bú xià le.

Nie mogę więcej jeść.

W tych dwóch zdaniach została użyta negatywna forma potencjalnych dopełnień. Potencjalne dopełnienie jest zazwyczaj formułowane poprzez wstawienie partykuły strukturalnej "得" pomiędzy orzeczenie a dopełnienie rezultatu, np.: "夹得上来","吃得下", które oznacza osiągniecie pewnych rezultatów, w tym przypadku, "podniesienie do góry potrawy pałeczkami" oraz "zjedzenie". Negatywna forma ma zastąpić "得" przez "不", np. "夹不上来","吃不下". Oznacza to, iż rezulatat nie może zostać osiagniety.

O得/不D
jiā
上来
shànglái
podnieść nie do góry
chī
xià
zjeść nie (w dół) brak znaczenie w języku polskim
Project 2014-1-PL01-KA200-003591