Kurs językowy

做客Gość w chińskim domu

Zagadnienia gramatyczne

我得穿很正式吗?

Wǒ děi chuān de hěn zhèngshì ma?

Czy powinienem ubrać się bardzo formalnie?

您筷子用非常好。

Nín kuàizi yòng de fēicháng hǎo.

Posługuje się Pan bardzo dobrze pałeczkami.

W tych dwóch zdaniach wykorzystano "dopełnienie stanu" w celu opisania lub skomentowania osiągniętego stanu działania. W tym rodzaju zdania partykuła strukturalna “得” winna zostać umieszczona pomiędzy orzeczeniem a dopełnieniem stanu. Dopełnienie stanu zazwyczaj składa się z przymiotnika lub wyrażenia przymiotnikowego.

POprzysłówekokolicznik sposobuPartykuła
我(得)
Wǒ (děi)
穿
chuān
de
hěn
正式
zhèngshì
吗?
ma?
Ja (muszę) ubrać się bardzo formalnie ?
您(筷子)
Nín (kuàizi )
yòng
de
非常
fēicháng
好。
hǎo.
Ty (pałeczki) posługujesz się bardzo dobrze.
Project 2014-1-PL01-KA200-003591