Kurs językowy

做客Gość w chińskim domu

Wprowadzenie

Otrzymanie zaproszenia do odwiedzenia rodziny chińskiego partnera biznesowego to wspaniała szansa na nawiązanie relacji oraz usyskania pełniejszego obrazu na temat chińskiej kultury oraz lokalnego stylu życia. By wykorzystać w pełni tę szansę należy mieć na uwadze kilka kwestii. Podczas tej lekcji prześledźcie Państwo jak wygląda wizyta Johna w rodzinie jego chińskiego partnera biznesowego, a uzyskacie wartościowy obraz spotkania miedzykulturowego, podczas którego nie popełnia się gaf.

Project 2014-1-PL01-KA200-003591