Kurs językowy

企业税收Podatki w Chinach

Zagadnienia gramatyczne

原有的会计准则基本上国际财务报告准则取代了。

Yuányǒu de kuàiji zhǔnzé jīběn shang bèi guójì cáiwù bàogào zhǔnzé qǔdài le.

Stare Standardy Rachunkowości zostały w dużej mierze zastąpione przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

To jest zdanie w stronie biernej przy użyciu znaku: “被”, znak ten używany jest aby podkreślić że podmiot się zkarży lub aby pokazać, że podmiot zdania jest odbiorcą działania. Oto niektóre przykładowe takiego typu zdania:

她被公司解雇了。

Tā bèi gōngsī jiěgù le.

Ona została zwolniona przez firmę.

我被他骗了。

Wǒ bèi tā piàn le.

Zostałem przez niego oszukany.

S (odbiorca)D + O + inna część zdania
bèi
公司解雇了。
gōngsī jiěgù le.
Ona była (przez) firmę zwolniona.
bèi
他骗了。
tā piàn le.
Ja zostałem (przez) niego oszukany.
Project 2014-1-PL01-KA200-003591