Kurs językowy

选择投资方式Wybór sposobu współpracy

Zagadnienia gramatyczne

您认为外商独资企业的好处是什么

Nín rènwéi wàishāng dúzī qǐyè de hǎochù shì shénme?

Jak sądzi Pan jakie korzyści przynosi przedsiębiorstwo z kapitałem zagranicznym?

To stwierdzenie może być wykorzystywane w celu zapytania kogoś o opinię o zalety wynikające z robienia czegoś lub dokonywania pewnych wyborów.

您认为+ N/NP的好处是什么?
您认为
Nín rènwéi
外商 独资企业
wàishāng dúzī qǐyè
的好处是什么?
de hǎochù shì shénme?
Co sądzisz/sądzicie Państwo przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym jakie przynoszą korzyści?
您认为
Nín rènwéi
合资企业
hézī qǐyè
的好处是什么?
de hǎochù shì shénme?
Jak sądzisz/sądzicie Państwo przedsiębiorstwa joint venture jakie przynoszą korzyści?
Project 2014-1-PL01-KA200-003591