Kurs językowy

第一次会见Pierwsze spotkanie

Wprowadzenie

Czy wiecie Państwo jak należy rozmawiać z wystawcami podczas targów? A także w ich biurze? Jak zachowywać się, gdy jest się zaproszonym na kolację przez chińskiego dostawcę? Elegancki sposób prowadzenia rozmowy podczas tego typu pierwszych spotkań sprawia, że odnosi się sukces w biznesie.

Project 2014-1-PL01-KA200-003591