Kurs językowy

使用社交媒体Media społecznościowe w Chinach

Zagadnienia gramatyczne

youtube,facebook和Twitter,哪个在中国最受欢迎?

Youtube, facebook hé Twitter, nǎ gè zài Zhōngguó zuì shòu huānyíng?

YouTube, Facebook czy Twitter? Który z kanałów społecznościowych jest najbardziej popularny w Chinach?

W tym zdaniu znak: oznacza ''otrzymać''. Po znaku często następują takie słowa jak: 欢迎huānyíng, 影响yǐngxiǎng, 批评pīpíng. Kierując się tym samym rozumowaniem, słowo 受众shòuzhòng w tej lekcji można również interpretować jako odbiorcę informacji płynącą z mediów społecznych, a tym samym odbiorcę opinii publicznej lub masowego odbiorcę.

  • 受欢迎 (być powitanym; popularnym)
  • 受影响 (być uległym, podlegać wpływom)
  • 受批评 (być odbiorcą krytyki, być krytykowanym)
Project 2014-1-PL01-KA200-003591