Kurs językowy

租房子Wynajem mieszkania

Zagadnienia gramatyczne

虽然有点贵,但是交通很方便。

Suīrán yǒu diǎn guì,dànshì jiāotōng hěn fāngbiàn.

Mimo, że opłata za wynajem jest bardzo wysoka, dojazd jest bardzo dogodny.

W chińskim konstrukcja “虽然…, 但是 ….” może stanowić łącznik dwóch przeciwstawnych stwierdzeń. Podmiot może zostać umieszczony przed lub po “虽然” pierwszym zdaniu, lecz “但是” występuje zawsze na początku drugiego zdania. Drugie zdanie pełni funkcję zdania głównego, które ma przeciwne znaczenie lub jest przeciwstawne znaczeniowo w stosunku do pierwszego zdania.

(S) 虽然 (S) + pierwsze zdanie,但是 + zdanie główne
虽然贵,
Suīrán guì,
但是交通很方便。
dànshì jiāotōng hěn fāngbiàn.
Mimo, że jest drogi, (ale) dojazd jest dogodny.
虽然我很想去,
Suīrán wǒ hěn xiǎng qù,
但是我没有时间。
dànshì wǒ méi yǒu shíjiān.
Mimo, że rzeczywiście chcę pójść, (ale) nie ma czasu.
Project 2014-1-PL01-KA200-003591