Kurs językowy

租房子Wynajem mieszkania

Dialogi

Monologue 2

John obejrzał apartamenty z dwiema sypialniami w Pekinie. Waha się, który wybrać. Wciąż rozmyśla…


  •  
    有一套是两室一厅的:有两个卧室和一个客厅,还有厨房、浴室和厕所, 房租每个月是七千元。虽然有点贵,但是交通很方便。还有一套是三室一厅的:有三个卧室和一个很大的客厅,也有厨房、浴室和厕所,房租每个月是六千元。可是这套公寓离汽车站和地铁站有点远。如果你是John,你租哪套公寓? Yǒu yí tào shì liǎng shì yī tīng de:yǒu liǎng gè wòshì hé yí gè kètīng, hái yǒu chúfáng、yùshì hé cèsuǒ, fángzū měi gè yuè shì qī qiān yuán. Suīrán yǒu diǎn guì, dànshì jiāotōng hěn fāngbiàn. Hái yǒu yí tào shì sān shì yì tīng de:yǒu sān gè wòshì hé yí gè hěn dà de kètīng, yě yǒu chúfáng、yùshì hé cèsuǒ, fángzū měi gè yuè shì liù qiān yuán. Kěshì zhè tào gōngyù lí qìchē zhàn hé dìtiě zhàn yǒu diǎn yuǎn. Rúguǒ nǐ shì John, nǐ zū nǎ tào gōngyù? Tłumacz
Project 2014-1-PL01-KA200-003591