Kurs językowy

坐火车Podróż koleją

Zagadnienia gramatyczne

检票上车

Xiān jiǎn piào zài shàng chē.

Najpierw zostanie sprawdzony Pański bilet, a potem może Pan wsiąść do pociągu.

Jeśli chce się wskazać na związek "najpierw…, a następnie …", zazwczaj używa się przysłówków '' xiān'' oraz '' zài'' W Chinach, ważnym jest by najpierw sprawdzono Państwa bilet, a potem wsiąść do pociągu.

+ VP1 ++ VP2
Xiān
检票
jiǎn piào
zài
上车。
shàng chē.
Najpierw skontrolować bilet a następnie wsiąść do pociągu.
你先
Nǐ xiān
买票
mǎi piào
zài
上公共汽车。
shàng gōnggòng qìchē.
Pan/Pani/Ty najpierw kupić bilet a następnie wsiąść do autobusu.
我们先
Wǒmen xiān
吃饭
chī fàn
zài
去看电影。
qù kàn diànyǐng.
My najpierw jeść a następnie pójść obejrzeć film.
Project 2014-1-PL01-KA200-003591