Platforma B2B

Tysiące ofert z całego świata!

Finanse dla Firm

branża: Bankowość, usługi finansowe

Today „Finances for Firms” is a consulting company specialized in financial consulting, this means finding financial funds for business. We also specialize in business consulting. We also offer our services to foreign companies. We elaborate applications for grants, business plans, development strategies, financial forecasts, restructuring programs as well as economical and technological audits. We help our clients to obtain credits, investment credits, leasing, grants, etc.

So far we have realized projects for global concerns as well as small local companies. We have given hundreds of advice and we have shared our knowledge within the sphere of running a business. We have completed over 200 projects. Our clients have received tens of grants from different EU programs.

Since 2003 our company has specialized in helping investors who prepare to realize their projects in special economic zones. We have completed 35 projects of this kind.

The total value of state aid that our clients received in grants and tax exemptions exceeds 
600 000 000 zlotys.

Finances for Firms is a company that offers consulting services. We represent entrepreneurs in their relations with banks, various institutions, institutes as well as with universities all over Poland.

Dziś „Finanse dla Firm” to kancelaria doradcza wyspecjalizowana w doradztwie finansowym, to jest pozyskiwaniu środków finansowych dla biznesu, a także w doradztwie biznesowym. Opracowujemy wnioski o finansowanie do różnych instytucji, prognozy finansowe, biznes plany, strategie rozwoju, audyty ekonomiczno – technologiczne, programy naprawcze. Pomagamy naszym klientom uzyskać kredyty inwestycyjne, obrotowe, dotacje, leasing itp.

Realizowaliśmy projekty dla globalnych koncernów, a także dla małych firm lokalnych. Udzieliliśmy przedsiębiorcom kilkuset porad dzieląc się wiedzą z zakresu prowadzenia biznesu. Zrealizowaliśmy ponad dwieście projektów. Nasi klienci otrzymali kilkadziesiąt dotacji w różnych programach z UE.

Od 2003 roku specjalizujemy się w pomocy inwestorom realizującym inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych. Zrealizowaliśmy w ten sposób 41 projektów. 

Wartość pomocy publicznej w postaci dotacji i ulg podatkowych przyznanej naszym klientom przekracza 800 mln zł.

Kancelaria Finanse dla Firm oferuje usługi doradcze firmom na terenie całego kraju. Reprezentujemy przedsiębiorców w relacjach z bankami, firmami leasingowymi, różnymi instytucjami, instytutami i uczelniami wyższymi.

Project 2014-1-PL01-KA200-003591