Taalcursus

姓名Chinese namen

Introductie

Chinese namen zijn anders opgebouwd dan Europese namen. Familienamen komen altijd eerst en bestaan dikwijls maar uit één karakter. Voornamen bestaan dikwijls uit één of twee karakters. Er is een beperkt aantal familienamen in China en de meerderheid van de Chinese mensen hebben een veel voorkomende familienaam.
Europeanen die Frans, Spaans of Italiaans studeren krijgen in het algemeen geen nieuwe naam. Maar zoals het normaal is dat Chinese mensen een Engelse naam krijgen wanneer ze Engels studeren, krijgen buitenlanders die Chinees studeren of in China wonen, dikwijls een Chinese naam. In de Chinese cultuur wordt een goede naam belangrijk geacht voor succes in het leven. Bent u dus klaar om een Chinese naam aan te nemen voor u uw onderneming begint in China?

Project 2014-1-PL01-KA200-003591