Taalcursus

用餐礼仪Chinese tafeletiquette

Zinsconstructies en grammatica

我夹菜夹不上来

Wǒ jiā cài jiā bú shàng lái.

Ik kan mijn eten niet oppakken (met stokjes).

吃不下了。

chī bú xià le.

Ik kan niet meer eten.

In deze twee zinnen wordt de negatieve vorm van het potentieel complement gebruikt. Een potentieel complement wordt gewoonlijk gevormd door het structureel bijwoord "得" te plaatsen tussen het werkwoord en de bijzin met het resultaat. Bv: "夹得上来","吃得下", drukken uit dat bepaalde resultaten bekomen kunnen worden, in dit geval "eten oppakken met stokjes" en "eten". Bij de negatieve vorm wordt "得" vervangen door "不", bv. "夹不上来","吃不下". Dit betekent dat een resultaat niet bereikt kan worden.

Verb得/不Complement
jiā
上来
shànglái
Pakken niet op
chī
xià
Eten niet neer
Project 2014-1-PL01-KA200-003591