Taalcursus

做客Te gast zijn

Zinsconstructies en grammatica

我得穿很正式吗?

Wǒ děi chuān de hěn zhèngshì ma?

Moet ik me formeel kleden?

您筷子用非常好。

Nín kuàizi yòng de fēicháng hǎo.

U kan zeer goed stokjes gebruiken.

Deze twee zinnen gebruiken het 'complement van toestand' om een bereikte toestand of actie uit te drukken. In dit soort zinnen moet het bijwoord “得” geplaatst worden tussen het werkwoord en het complement van toestand. Het complement van toestand wordt gewoonlijk gevormd door een bijvoeglijk naamwoord of een bijvoeglijke zin.

SubjectVerbAdvAPartikel
我(得)
Wǒ (děi)
穿
chuān
de
hěn
正式
zhèngshì
吗?
ma?
Ik (moet) kleden erg formeel ?
您(筷子)
Nín (kuàizi )
yòng
de
非常
fēicháng
好。
hǎo.
U (stokjes) gebruiken (hanteren) zeer goed.
Project 2014-1-PL01-KA200-003591