Taalcursus

企业税收Belastingen in China

Zinsconstructies en grammatica

原有的会计准则基本上国际财务报告准则取代了。

Yuányǒu de kuàiji zhǔnzé jīběn shang bèi guójì cáiwù bàogào zhǔnzé qǔdài le.

De oude boekhoudstandaarden werden grotendeels vervangen door de International Financial Reporting Standards.

Dit is een passiefzin met het partikel “被”, dat we gebruiken om de uitvoerder van de handeling in te leiden, of te benadrukken dat het onderwerp van de zin de ontvanger is van de handeling. Hier zijn enkele voorbeelden:

她被公司解雇了。

Tā bèi gōngsī jiěgù le.

Ze is ontslagen door het.

我被他骗了。

Wǒ bèi tā piàn le.

Ik ben door hem bedrogen.

S (recipient)O + V + ander deel
bèi
公司解雇了。
gōngsī jiěgù le.
Ze is (door) het bedrijf ontslagen.
bèi
他骗了。
tā piàn le.
Ik ben (door) hem bedrogen.
Project 2014-1-PL01-KA200-003591