Taalcursus

中国的语言Talen in China

Zinsconstructies en grammatica

只要你多多练习, 一定能学会。

Zhǐyào nǐ duōduō liànxí, jiù yídìng néng xuéhuì 。

Zolang u veel oefent, dan kan u het zeker leren.

"只要…, 就" , zhǐ yào …, jiù, "zolang… dan…"

Deze structuur wordt gebruikt om uit te drukken dat "zolang als" iets gebeurt, dat "dan" iets anders zal gebeuren. Het eerste deel van de constructie drukt een voldoende voorwaarde uit na “只要”. Het tweede deel, dat met “就” begint, geeft het resultaat weer.

只要 + voorwaarde + resultaat
只要你多多练习,
Zhǐ yào nǐ duō duō liànxí,
就一定能学会。
jiù yídìng néng xuéhuì 。
Zolang als u vaak oefent, dan kan u het zeker leren.
Project 2014-1-PL01-KA200-003591