Taalcursus

货物到达Aankomst van de goederen

Zinsconstructies en grammatica

您的货物是按照装箱要求的吗?

Nín de huòwù shì ànzhào zhuāng xiāng yàoqiú zhuāng de ma?

Was de vracht verpakt volgens de verpakkingsvoorschriften?

Deze zin wordt gebruikt om te zeggen: "iets doen volgens …" of "iets doen in overeenstemming met …". “按照” is een voorzetsel en wordt vaak gevolgd door een complexe bijzin. Dit voorzetsel legt de nadruk op hoe iets gedaan moet worden, bijvoorbeeld volgens een methode, instructies, voorschriften, enz.

按照+ Complexe zin+ Vde rest
您的货物是
Nín de huòwù shì
按照
ànzhào
装箱要求
zhuāng xiāng yàoqiú
zhuāng
的吗?
de ma?
Uw vracht volgens verpakkingsvoorschriften verpakt ?
我们公司
Wǒmen gōngsī
按照
ànzhào
保险公司的要求
bǎoxiǎn gōngsī de yàoqiú
计算了
jìsuàn le
损失的总价值。
sǔnshī de zǒng jiàzhí.
Ons bedrijf volgens de vereisten van de verzekeringsmaatschappij berekend de totale waarde van het verlies.
Project 2014-1-PL01-KA200-003591