Taalcursus

签约仪式Ondertekeningsceremonie

Dialogen

Luister naar de volledige dialoog

Conversatie 3

Alle documenten zijn correct getekend en gestempeld. Het is tijd voor het banket. Beide delegaties gaan de eetzaal binnen, voorafgegaan door mijnheer Smith en mijnheer Zhao. Mijnheer Zhao gaat naar de centrale stoel tegenover de deur en nodigt mijnheer Smith uit om aan zijn rechterkant te komen ziten.


 • Zhao Wei
  Smith先生,请您坐在我的右边。 Smith xiānsheng, qǐng nín zuò zài wǒ de yòu biān. Vertaal
 • John Smith
  谢谢。坐在这个位置,我感到很荣幸。 Xièxie. Zuò zài zhè ge wèizhì, wǒ gǎn dào hěn róngxìng. Vertaal
 • Zhao Wei
  您想喝什么? 红葡萄酒,白葡萄酒,还是白酒? Nín xiǎng hē shénme? Hóng pútao jiǔ, bái pútao jiǔ, háishì bái jiǔ? Vertaal
 • John Smith
  白酒吧。您推荐哪个? Bái jiǔ ba. Nín tuījiàn nǎ gè? Vertaal
 • Zhao Wei
  我推荐茅台酒。 Wǒ tuījiàn Máotái jiǔ. Vertaal
 • De eerste toast wordt uitgebracht door algemeen directeur mijnheer Zhao
 • Zhao Wei
  让我们为我们两个公司的友谊干杯。 Ràng wǒmen wèi wǒmen liǎng ge gōngsī de yǒuyì gānbēi. Vertaal
 • John Smith
  干杯。 Gānbēi. Vertaal
 • Mijnheer Smith klinkt met mijnheer Zhao en beiden drinken hun glas leeg. Nu is het de beurt aan mijnheer Smith om een toast uit te brengen.
 • John Smith
  为我们的合作,为一切顺利,干杯。 Wèi wǒmen de hézuò, wèi yíqiè shùnlì, gānbēi. Vertaal
 • Zhao Wei
  干杯。 Gānbēi. Vertaal
 • Na een eerste ronde beginnen de aanwezigen rond de tafel te gaan om met elkaar te toasten. Even later beginnen ze te eten.
 • John Smith
  我很喜欢吃中国饭。您向我推荐哪个? Wǒ hěn xǐhuan chī Zhōngguó fàn. Nín xiàng wǒ tuījiàn nǎ ge? Vertaal
 • Zhao Wei
  龙虾和小笼包都很好吃,您尝尝。 Lóngxiā hé xiǎolóngbāo dōu hěn hǎo chī, nín chángchang. Vertaal
 • Mijnheer Zhao legt de beste stukjes op het bord van mijnheer Smith. Na een feest van drie uur is het tijd om de gasten te bedanken voor hun deelname, en een laatste toast uit te brengen.
 • Zhao Wei
  祝大家万事如意,一切顺利! 干杯。 Zhù dàjiā wànshì rúyì, yíqiè shùnlì. Gān bēi. Vertaal
 • Alle gasten drinken hun glas leeg. Het banket wordt beëindigd.
Project 2014-1-PL01-KA200-003591