Taalcursus

签约仪式Ondertekeningsceremonie

Zinsconstructies en grammatica

(让我们)我们两个公司的友谊干杯

(ràng wǒmen) wèi wǒmen liǎng gè gongsī de yǒuyì gānbēi.

Laat ons toasten op de vriendschap tussen onze beide bedrijven.

Wanneer u op een zakelijk banket in China een toast uitbrengt, kan deze zinsstructuur van pas komen. Let op de woordvolgorde. De structuur is ''让我们...干杯! Laat ons toasten op …". Vaak kan je 让我们 weglaten.

+ N/NP干杯!
Wéi
我们两个公司的友谊
wǒmen liǎng gè gōngsī de yǒuyì
干杯!
gànbēi!
Op de vriendschap tussen onze beide bedrijven proost!
Wéi
我们的合作
wǒmen de hézuò
干杯!
gànbēi!
Op onze samenwerking proost!
Project 2014-1-PL01-KA200-003591