Taalcursus

参观工厂Een fabrieksbezoek

Zinsconstructies en grammatica

每个月的生产能力是多少

Měi ge yuè de shēngchǎn nénglì shì duōshǎo?

Hoe groot is de maandelijkse productiecapaciteit?

Wanneer u een fabriek bezoekt en de maandelijkse of jaarlijkse productiecapaciteit te weten wil komen, dan kan u volgende structuur gebruiken: “每 + tijdseenheid + naamwoord + 是多少?”. Je kan ook de structuur “每 + tijdseenheid + werkwoord + 多少?” gebruiken om te vragen hoeveel ze elke maand produceren.

Zie module 2 les 4 voor het gebruik van deze structuur in een declaratieve zin.

+ tijdseenheid+(的) N+ 是多少?
+ tijdseenheid+ V多少?
Měi
个月
ge yuè
的生产能力
de shēngchǎn nénglì
是多少?
shì duōshǎo?
Elke maand productiecapaciteit hoeveel?
Měi
nián
的产量
de chǎn liàng
是多少?
shì duōshǎo?
Elk jaar productiehoeveelheid hoeveel?
Project 2014-1-PL01-KA200-003591