Taalcursus

建立和发展关系'Guanxi' opbouwen en ontwikkelen

Zinsconstructies en grammatica

你需要一个善于和客户打交道的中国人。

Nǐ xūyào yí ge shànyú hé kèhù dǎ jiāodào de Zhōngguó rén.

U heeft een Chinese persoon nodig die goed met klanten kan omgaan.

De zin “S + 善于和...打交道” (shànyú hé ... dǎ jiāodào) betekent dat iemand goed ergens goed mee kan omgaan. Bekijk volgende voorbeelden:

1. 他善于和客户打交道。

Tā shànyú hé kèhù dǎ jiāodào.

Hij kan goed omgaan met klanten.

2. 我不善于和孩子打交道。

Wǒ bú shànyú hé háizi dǎ jiāodào.

Ik kan niet goed omgaan met kinderen.

Project 2014-1-PL01-KA200-003591