Taalcursus

使用社交媒体Gebruik van Chinese Sociale media

Zinsconstructies en grammatica

youtube,facebook和Twitter,哪个在中国最受欢迎?

Youtube, facebook hé Twitter, nǎ gè zài Zhōngguó zuì shòu huānyíng?

Temidden YouTube, Facebook en Twitter, welke is het populairste in China?

In deze zin kan, vertaald worden als "ontvangen". wordt dikwijls gevolgd door woorden zoals 欢迎huānyíng, 影响yǐngxiǎng, 批评pīpíng. Volgens dezelfde redenering kan het woord 受众shòuzhòng in deze les ook geïnterpreteerd worden als de ontvanger van informatie van sociale media, in dit geval dus een doelgroep, algemeen publiek of massapubliek.

  • 受欢迎 (welkom zijn; populair zijn)
  • 受影响 (beïnvloed worden)
  • 受批评 (kritiek ontvangen; bekritiseerd worden)
Project 2014-1-PL01-KA200-003591