Taalcursus

寻求商机Op zoek naar bedrijfskansen

Zinsconstructies en grammatica

为了发展业务我是不是应该去中国看看?

Wèile fāzhǎn yèwù wǒ shì bu shì yīnggāi qù Zhōngguó kànkan?

Moet ik China bezoeken voor de ontwikkeling van mijn onderneming?

Het voorzetsel "为了", dikwijls gevolgd door een werkwoord, een zinsdeel met een werkwoord of een zelfstandig naamwoord, geeft het doel van een actie weer.

为了+ doelactie
为了
Wèile
发展业务
fāzhǎn yèwù
我是不是应该去中国看看?
wǒ shì bu shì yīnggāi qù Zhōngguó kànkan?
Om een onderneming op te starten moet ik China bezoeken?
为了
Wéile
提高中文水平
tígāo Zhōngwén shuǐpíng
她每天都学习。
tā měi tiān dōu xuéxí.
Om te verbeteren haar Chinese taalvaardigheid ze iedere dag studeert.
Project 2014-1-PL01-KA200-003591