Taalcursus

寻求合作伙伴Op zoek naar zakelijke contacten

Zinsconstructies en grammatica

这个中心谁管理?

Zhè gè zhōngxīn yóu shéi guǎnlǐ?

Door wie wordt het centrum bestuurd?

In deze zin is het voorzetsel "由" vergelijkbaar met het voorzetsel "door" in het Nederlands. Het stelt de uitvoerder van een actie voor. Bekijk de volgende zinnen.

Subject+ 由+ doer (a person, a company or an organization)+ Verb
这个中心
Zhè gè zhōngxīn
yóu
shéi
管理?
guǎnlǐ?
Dit centrum is door wie bestuurd?
这个中心
Zhè gè zhōngxīn
yóu
六个执行伙伴
liù ge zhíxíng huǒbàn
管理。
guǎnlǐ.
Dit centrum is door zes uitvoerende parterns bestuurd.
公司的情况
Gōngsī de qíngkuàng
yóu
王先生
wáng xiānsheng
介绍。
Jièshào.
De situatie van het bedrijf door meneer Wang wordt voorgesteld.
Project 2014-1-PL01-KA200-003591