Taalcursus

生意必备Must-haves voor zakendoen in China

Zinsconstructies en grammatica

需要带什么东西?

xūyào dài shénme dōngxī?

Wat moet ik meenemen?

In deze zin gebruiken we het modale werkwoord “需要” voor het werkwoord of het zinsdeel met een werkwoord dat de noodzaak uitdrukt. Om de algemene vragen, zoals voorbeeldzin 2, te beantwoorden kan u gewoonweg “需要” gebruiken voor een positief antwoord, of “不需要” als het antwoord negatief is.

+ 需要+ V / VP
需要
xūyào
带什么东西?
dài shénme dōngxi?
Ik moet meenemen wat?
需要
xūyào
准备中文名片吗?
zhǔnbèi Zhōngwén míng piàn ma?
Ik moet Chinese visitekaartjes voorbereiden?
Project 2014-1-PL01-KA200-003591