Taalcursus

生产情况Informatie over de productiestatus

Zinsconstructies en grammatica

我们想年生产两万公里的电缆。

Wǒmen xiǎng měi nián shēngchǎn liǎngwàn gōnglǐ de diànlǎn.

We willen een jaarlijkse productie van twintigduizend kilometer aan kabels.

三万台

Měi yuè sānwàn tái.

dertigduizend stuks per maand

Wanneer u een fabriek bezoekt, kan u dit patroon gebruiken om te praten over de maandelijkse of jaarlijkse productiehoeveelheden: " + tijdseenheid + 生产 + hoeveelheid”, het werkwoord 'produceren' kan weggelaten worden.

每+ tijdseenheid(+Verb)+ Hoeveelheid
每年
měi nián
生产
shēngchǎn
两万公里的电缆
liǎngwàn gōnglǐ de diànlǎn。
Leder jaar produceren 20.000 km aan kabels
每月
měi yuè
三万台
sānwàn tái
Ledere maand 30.000 stuks.
Project 2014-1-PL01-KA200-003591