Cultuur en zakendoen

Belastingen betalen

Introductie

De Chinese boekhoudstandaarden zijn uniek omdat, toen ze opgesteld werden, de staat de enige eigenaar was van de meerderheid van de bedrijven. Ze waren daarom vooral gecreëerd voor het berekenen van de inventaris van elke onderneming. In 2005 heeft de Chinese regering de boekhoudkundige wetgeving herzien en meer dan 90 % van de nieuwe Chinese boekhoudstandaarden zijn afkomstig van de International Financial Reporting Standards (IFRS).

De Chinese zakenlicentie

Er zijn acht veelvoorkomende vormen van registratie van bedrijven in China, namelijk: staatsbedrijven (State-Owned), collectief eigendom (Collectively-Owned), privé (Private), coöperatie (Cooperative), Share-Formulated, volledig buitenlands eigendom (Foreign Owned Enterprise), Joint Venture en Representative Office. Hiervan hebben de drie laatste vormen betrekking op buitenlandse bedrijven. Tot vandaag is de populairste vorm van registratie voor nationale Chinese bedrijven nog steeds het State-owned Enterprise (Government-Owned Corporation), hoewel na de hervormingen van de jaren '80 de marktaandelen van SOE's elk jaar dalen. De populairste vormen van particuliere bedrijven zijn Non-State Owned Enterprise en, voor kleinere particuliere bedrijven, Individually Owned of Small Private Company. Wanneer u zaken doet met een Chinees bedrijf, moet u vragen om een ​​kopie van hun bedrijfslicentie en controleren of de licentie authentiek is. Dit is de beste manier om uw bedrijf te beschermen tegen fraude, aangezien het mogelijk is dat u te maken heeft met een valse Chinese licentiehouder!

De specificiteit van de Chinese belastingen

Buitenlandse bedrijven moeten zich na de oprichting binnen de dertig dagen registreren bij Chinese lokale en nationale belastingskantoren om erkend te worden met het juiste statuut. Zodra het fiscale statuut wordt goedgekeurd, moeten de algemene belastingplichtigen zich registreren voor BTW-doeleinden bij belastingskantoren. Houd er rekening mee dat bedrijven die niet in China gevestigd zijn, niet verplicht zijn zich te registreren voor BTW en dat een representative office een fiscale heffing moet aanvragen.

Volgens de Chinese wet moeten de jaarrekeningen van alle bedrijven gecontroleerd worden door een gecertificeerd openbaar boekhoudkantoor geregistreerd in de Volksrepubliek China. Ondernemingen in China met buitenlandse investeerders zijn verplicht om hun jaarrekening voor te bereiden in overeenstemming met de commerciële wetten. Deze verklaringen vormen de basis voor de berekening van belastbare inkomsten en uitkeerbare winst, evenals andere belangrijke documenten van de jaarlijkse inspectie.

Bovenop de controle van de jaarrekening moet ieder jaar een inspectie van de vreemde valuta worden uitgevoerd, omdat de onderneming de relevante regelgeving met betrekking tot buitenlandse valuta in de Volksrepubliek China moet volgen. Elke bedrijf met buitenlandse investeerders moet een groot hoeveelheid aan documenten voorbereiden voor de jaarlijkse belastingscontrole en een gecombineerde controle door diverse Chinese autoriteiten.

De algemene regel voor de Enterprise Income Tax (EIT) (belasting op bedrijfsinkomsten) is dat buitenlandse bedrijven met een vestiging in China zijn onderworpen aan de EIT voor hun activiteiten in China, terwijl buitenlandse bedrijven die niet beschikken over een vestiging in China EIT moeten betalen op inkomsten uit hun activiteiten in China. De standaard EIT bedraagt ​​25 %, maar voor dienstverlenende bedrijven in hoge, nieuwe en geavanceerde technologie is het tarief 15 %. In het algemeen voorziet de Chinese wet belastingverlagingen voor milieuvriendelijke projecten, investeringen in de gestimuleerde industrieën en R&D.

Er is een grote hoeveelheid aan uitzonderingen op tarieven van withholding tax (bronbelasting), afhankelijk van het land van herkomst van het bedrijf. In de meeste gevallen is het tarief voor de Europese bedrijven 10 %, maar omdat het constant varieert, is het belangrijk om dit te controleren. Ondernemingen zonder vestiging in China worden enkel belast op inkomsten die gemaakt zijn in China.

Chinese belastingen: goed om te weten

Op 1 januari 2008 is de huidige Chinese Enterprise Income Tax Law ( EITL, Chinese belastingswetgeving op bedrijfsinkomsten) in werking getreden om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Sindsdien zijn Chinese en buitenlandse ondernemingen dus onderworpen aan dezelfde fiscale regeling.

Bovendien is op 1 augustus 2013 de Chinese btw-hervorming nationaal uitgebreid, met betrekking tot de verkoop en invoer van goederen, evenals het aanbieden van de verwerkings-, vervangings- en reparatiediensten. Andere moderne diensten, transportdiensten en het leasen van materiële goederen zijn nu ook onderworpen aan btw.

Houd er rekening mee dat naast alle vormen van buitenlandse bedrijven reeds hierboven vermeld, ook individuen zoals buitenlandse privéinvesteerders, buitenlandse expats in China en andere categorieën van zakenmensen in China onderworpen zijn aan belastingen in China. Bovendien moet u ook belasting betalen op uit China afkomstige inkomen, d.w.z internet, huur, royalties enz.

Er zijn vier hoofdcategorieën van belastingen in China: belastingen op omzet, belastingen op inkomsten, belastingen op onroerend goed en transacties, en belastingen op natuurlijke bronnen. Het volgende is bovendien een korte lijst aan Chinese belastingen. Belastingen op omzet omvatten belasting over de toegevoegde waarde (BTW, Value Added Tax), bedrijfsbelasting (Business Tax), consumptiebelasting (Consumption Tax). Belastingen op inkomen omvatten: belastingen op bedrijfsinkomsten (Enterprise Income Tax), aangepast aan buitenlandse ondernemingen, en individuele inkomstenbelastingen (Individual Income Tax), aangepast aan buitenlandse individuen. Het moet worden opgemerkt dat belastingen op de aankoop van een bedrijf fiscaal niet aftrekbaar zijn van de belastingen op de verkoop van een bedrijf of btw op verkoop.

Stedelijke vastgoedbelastingen, belastingen op het gebruik van voertuigen en vaartuigen, zegelbelastingen, belasting op de toegevoegde waarde van grond, en contractbelastingen maken allemaal deel uit van de belastingen op onroerend goed en transacties. Hier komen nog hulpbronbelastingen en belastingen op landgebruik bij als een heffing op de natuurlijke hulpbronnen.

In conclusie, de Chinese belastingen zijn een complex onderwerp en de regelgeving verandert voortdurend. Om een voorbeeld te geven, om een dubbele belasting op ondernemen te vermijden, heeft de Chinese regering sinds 2012 een complexe hervorming gelanceerd om geleidelijk de zakelijke belastingregeling en de btwsystemen te verenigen. Besef dus dat de nieuwe ontwikkelingen van de Chinese belastingen zeer gunstig zijn voor uw bedrijf.

Externe links

Project 2014-1-PL01-KA200-003591