Cultuur en zakendoen

Chinees vs. EU-talen

Introductie

Een ander belangrijk aspect van de Chinese cultuur is de Chinese taal. Als u de Chinese manier van denken wil leren kennen, kan u best Chinees gebruiken als een inleidende methode om de aparte Chinese cultuur genaamd 问路石 (wen lu shi, vraag de straatstenen) te ontcijferen.

Diversiteit vs eenheid

Als we praten over talen in de EU en in China, is het belangrijkste onderscheid dat de taalkundige diversiteit van de EU tegengesteld is aan de eenheid van de Chinese taalkundige situatie.

Inderdaad, er zijn heel veel inheemse talen in de EU sinds er 28 lidstaten zijn, terwijl in China het Mandarijn de enige officiële taal is, ook al zijn er vele dialecten en kan de uitspraak van hetzelfde karakter sterk variëren. Vaak als mensen "Chinees" zeggen, bedoelen ze eigenlijk "Mandarijn". Het is een vaak voorkomende vereenvoudiging. Er zijn natuurlijk nog steeds andere talen, gesproken door etnische minderheden in een paar Chinese gebieden, zoals Mongools en Tibetaans, die een ander schrift dan het Mandarijn hebben. Bovendien, wat de geschreven taal betreft, zijn Chinese karakters die gebruikt worden op het vasteland van China vereenvoudigd, terwijl in Hongkong en Taiwan (en ook Singapore), mensen gewend zijn aan traditionele karakters die complexer te schrijven zijn. Bijvoorbeeld, laat ons kijken naar " zhè - dit ":

  • Traditioneel:
  • Vereenvoudigd:

Het verenigde schrift laat sprekers van verschillende dialecten toe om met elkaar te communiceren, gewoon door te schrijven.

Volgens het taalverslag van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf), zijn er momenteel zestig of meer gesproken talen in de EU-zone, en 23 van deze talen worden erkend als officiële talen van de EU.

Omdat de EU is opgericht door West-Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, België en Luxemburg, bij het begin van de werktaal van de EU was het Frans, met Engels en Duits later toegevoegd, samen met de uitbreiding van de Europese Unie.

In China is het eenvoudiger. Chinees is zowel de officiële taal als de gebruikstaal. Mandarijns Chinees, het dialect van de Chinese hoofdstad Beijing en het omringengde gebied, is sinds 1949 erkend als de officiële taal van het land. Hierdoor is Mandarijns Chinees tegenwoordig de algemeen gebruikte taal in de negen jaren van verplicht onderwijs en het hoger onderwijs, bij de officiële toespraken van de overheid, televisie en radiokanalen op het gehele vasteland van China.

Vreemde talen zijn voor Europeanen volledig afhankelijk van de culturele , geografische en historische context. In het algemeen is Engels de meest gesproken vreemde taal in 19 van de 28 lidstaten waar het geen officiële taal is (dus exclusief het Verenigd Koninkrijk en Ierland). in China, als één natie, beschouwt ook de meerderheid van de Chinezen Engels als de belangrijkste vreemde taal. Over het algemeen worden de Europeanen vaker blootgesteld aan vreemde talen, hoewel de Chinezen ook hun horizon verbreden. Tegenwoordig leren meer en meer Chinezen een vreemde taal buiten het Engels, zoals Japans, Koreaans, Arabisch, en zelfs sommige van de belangrijkste officiële talen van de EU, zoals Spaans, Frans, Duits of Portugees.

Meertaligheid in de EU is een deel van hun eigen officiële motto: "Eenheid in verscheidenheid ". De Chinese zien daarentegen altijd de eenheid van de taal als de eenheid van een natie.

De taalkundige eigenheid van de Chinese talen

Het duidelijkste verschil van de Chinese taal in vergelijking met Indoeuropese talen is dat het geen gebruik maakt van een alfabet, maar karakters die logogrammen (ideogrammen) genoemd worden. Het is onmogelijk om het exacte aantal Chinese karakters, die gebruikt zijn bij het schrijven van de Chinese taal over duizenden jaren, te bepalen. Grofweg gaan de aantallen van 50.000 tot 80.000, maar dit kan oplopen tot 140.000 tekens als we de ouderwetse meerekenen. Het is redelijk om te veronderstellen dat een opgeleide persoon ongeveer 8.000 tekens kent, en dat een gemiddelde van 3.000 à 4.000 al voldoende is om te de krant te kunnen lezen.

Een beetje hulp bij het leren van Chinees komt van de Pinyin, het internationale standaard romanisatieschema voor de uitspraak van Chinese karakters, wat nuttig is voor het leren van de Mandarijn uitspraken. De complexiteit van de taal blijft, aangezien er vijf tonen mogelijk zijn bij de uitspraak van elke pinyin lettergreep (eerste, tweede, derde en vierde toon, plus de lichte - neutrale - toon), waarbij elke toon een volledig andere betekenis heeft, en een heleboel pinyin lettergrepen hebben zelfs met dezelfde toon meerdere betekenissen.

Er zijn zo veel dialecten in China! Het totaal aantal dialecten bedraagt ongeveer driehonderd, dit omvat talen van etnische minderheden. Immers, toen de oprichters van de Volksrepubliek China ervoor kozen om het standaard Mandarijns dialect (een variant van het Mandarijn gebaseerd op het Beijing dialect) naar de rest van het land uit te breiden als een officiële nationale taal, was dat zeker geen slecht idee. Het doel was om de mondelinge communicatie te vereenvoudigen tussen de verschillende Chinese regio's, die vandaag uit 33 onderdelen bestaan (22 provincies, 5 autonome regio's, 4 stadsprovincies en 2 zelfregerende steden ) en tussen mensen van verschillende taalkundige achtergronden (sprekers van verschillende dialecten en verschillende ethniciteit).

Een ander belangrijk aspect van de Chinese cultuur is de pictografische taal, want in het Chinese schrift zijn het eerder afbeeldingen dan woorden die de teksten vormen. Houd er rekening mee dat de Chinese kalligrafie, dat meer dan 3000 jaar oud is, een deel is van de traditionele cultuur. Het heeft nog steeds een belangrijke betekenis voor de oudere generaties van vandaag, en de oudere mensen doen hun best om deze schriftelijke tradities door te geven aan de jongere generaties. Daarnaast is de Chinese communistische regering ook actief in het behoud van de Chinese kalligrafie.

Deze gecodeerde taal die buitenlanders niet gemakkelijk kunnen begrijpen is ook een manier voor de Chinezen om zich te beschermen tegen "buitenstaanders".

Ontdek de verschillende manieren van denken

Het Chinese denken richt zich meer op holistische verwerking van informatie.

In feite is er waargenomen, zelfs bij de kinderen, dat Chinezen beter zijn in het zien van het grotere geheel, terwijl de westerlingen gemakkelijker details beschrijven, dit toont aan dat de Chinezen de neiging hebben om holistisch denken, terwijl Westerns sequentieel denken in delen.

Verschillende zakelijke onderhandelingstechnieken van westerlingen en Chinezen vormen een goed voorbeeld. De westerlingen delen graag complexe onderhandelingsopdrachten op in reeksen van kleinere problemen: prijs, levertijd, hoeveelheid, productdetails enzovoort, terwijl Chinese onderhandelaars de neiging hebben om de details over te slaan, te praten over de problemen als een geheel om oriëntatieredenen, en het afhandelen van details wordt geregeld tijdens de operationele routines.

Kortom, de conclusie is dat hoe meer dat u, als buitenlander, kent van de Chinese taal, hoe meer dat de Chinezen je zullen behandelen als een "insider" en dit zal groot voordeel zijn voor uw bedrijf op de lange termijn.

Bibliografie

DG COMM “Research and Speechwriting” Unit, “Europeans and their Languages report” –Special Eurobarometer 386/Wave EB77.1 Special Eurobarometer, Fieldwork -March 2012, Publication-June 2012.

WONG Fai, MAO Yuhang, DONG QingFu, QI YiHong, “Automatic Translation: Overcome Barriers between European And Chinese Languages”, Tsinghua University (China).

Externe links

Project 2014-1-PL01-KA200-003591