Cultuur en zakendoen

Chinees netwerk

Introductie

关系 Guanxi is de term die de fundamentele dynamiek beschrijft in persoonlijke netwerken van invloed, en het is een centraal idee van de Chinese samenleving, omdat Guanxi geassocieerd wordt met de traditionele Confucianistische leer. Echter, als Guanxi alleen vertaald wordt als verbanden en relaties, dan is er een grote kans dat de echte betekenis verloren gaat in de vertaling, aangezien geen van beide woorden adequaat de brede culturele implicaties die Guanxi vertegenwoordigt in de Chinese samenleving weerspiegelt!

Wat is "Guanxi"?

De term Guanxi verwijst naar persoonlijke netwerken. Met andere woorden, de relaties gevormd met gebruik van Guanxi zijn heel persoonlijk en gewoonlijk niet overdraagbaar. Daarom beschrijft de term Guanxi geen gebruikelijke familiale relatie, en kan het nauwelijks gebruikt worden voor een ver familielid. Bovendien verwijst Guanxi niet naar de traditionele relatie tussen leidinggevende en ondergeschikte (vb. een leraar en een leerling, een baas en een werknemer), of voor de hand liggende vriendschap (bv. een lief).

Samengevat verwijst Guanxi naar de voordelen die men krijgt van uitgebreide sociale connecties, en is het een Chinese gewoonte om een ingewikkeld web van Guanxi relaties te ontwikkelen, die in een groot aantal richtingen kan verruimen. Het omvat ook levenslange relaties. Wederzijdse gunsten zijn de belangrijkste factor in de handhaving van je Guanxi web, en er niet in slagen om een wederdienst te verlenen, wordt beschouwd als een onvergeeflijke overtreding voor Chinezen. Daarom kan Guanxi een nooit eindigende cyclus aan gunsten vormen. Kortom, onthoud dat hoe meer gunsten u aan iemand vraagt, hoe meer u aan die persoon verschuldigd bent!

Netwerken is een must

In China weerspiegelen de juiste netwerken alle aspecten van het sociale leven. Het is een combinatie van verwante concepten die, naast Guanxi 关系, ook Renqing 人情 (de morele verplichting om een ​​relatie te onderhouden) en Mianzi 面子 (sociale status, fatsoen, prestige) omvatten. Door met ze allemaal rekening te houden, is het mogelijk om de diepte van gevoelens in een interpersoonlijke relatie in de Chinese maatschappij te meten.

In de meest elementaire zin beschrijft Guanxi een persoonlijke band tussen twee mensen, waarin men in staat is om de overhand te hebben en de overhand over te dragen om een gunst of dienst te krijgen. Het belangrijkste punt hier is dat de twee mensen in dit geval geen gelijke sociale status kunnen hebben.

Guanxi kan ook gebruikt worden om een netwerk van contacten, dat een individu kan oproepen als er iets gedaan moet worden, te beschrijven, en waardoor hij of zij invloed kan uitoefenen met de hulp van iemand anders.

Bovendien kan Guanxi een staat van wederzijds begrip beschrijven tussen twee mensen (één persoon is op de hoogte van de behoeften van een andere persoon en zal daarmee rekening houden bij het bepalen van zijn acties die de andere aangaan, zonder enige verdere discussie tussen hen).

Zo kan bijvoorbeeld over iemand worden gezegd dat hij/zij over ​​"goede Guanxi" beschikt als zijn/haar bijzonder invloedrijk netwerk zou kunnen helpen bij het oplossen van een probleem dat de meerderheid treft.

Guanxi wordt in de moderne Chinese samenleving beschouwd als gemeenschappelijke interpersoonlijke banden die de Chinese aard reflecteren, en hoewel Chinezen normaal de neiging hebben om het sterke belang van Guanxi in hun samenleving en hun cultuur te ontkennen of te verbergen, mogen westerlingen Guanxi nooit onderschatten als belangrijk onderdeel van de Chinese samenleving!

Guanxi en zaken

Guanxi heeft een grote invloed op het beheer van bedrijven gevestigd in China, en ook op de zaken in handen van Chinezen in het buitenland.

In de Chinese samenleving kan de grens tussen het zakelijke en het sociale leven soms heel vaag zijn, aangezien mensen de neiging hebben om zwaar te rekenen op hun nauwe relaties en vrienden. Dit kan resulteren in vriendjespolitiek op de werkplek, want het is gebruikelijk voor de baas om iemand van zijn/haar familie en nauwe banden te kiezen om een werkgelegenheid in te vullen. Bovendien voorkomt vriendjespolitiek vaak dat de meest geschikte, gekwalificeerde en getalenteerde persoon wordt gekozen voor de functie, zoals het de norm is in westerse samenlevingen. Dit is maar een manier om aan te tonen dat vriendjespolitiek slechts één vertegenwoordiging is van de manipulatie en corruptie veroorzaakt door een egoïstisch en soms illegaal gebruik van Guanxi.

In de wereld van het bedrijfsleven hebben Westerse economen er al op gewezen dat zij die regelmatig met China handelen, "culturele competentie" met betrekking tot de praktijken zoals Guanxi, moeten verbeteren, om financiële gevolgen te voorkomen door een gebrek aan cultureel bewustzijn.

Als besluit moeten we "onszelf Chinees maken" bij het omgaan met Chinezen, dus moeten we niet aarzelen om onze eigen Guanxi web te bouwen, zolang we het zelfzuchtige en illegale gebruik ervan voorkomen!

Bibliografie

Ostrowski, Pierre; Gwen Penner (2009). It's all Chinese to Me: an overview of culture & etiquette in China. Tuttle. pp. 48–49. ISBN 978-0-8048-4079-8.

China Characteristics – Regarding Guanxi GCiS China Strategic Research.

Jun, Lin; Steven X. Si (2010). "Can guanxi be a problem? Contexts, ties, and some unfavorable consequences of social capital in China". Asia Pacific Journal of Management 27 (3). help)

Smart, Josephine (September 2012). "Dancing with the Dragon: Canadian Investment in China and Chinese Investment in Canada".

Mr. Cesare Romiti, President of the Foundation Italy China, his phone interview with China Daily International Edition on the 11th of June, 2015.

Externe links

Project 2014-1-PL01-KA200-003591