Cultuur en zakendoen

Zakelijke opvattingen

Introductie

In 2014 daalde de groei van de Chinese economie van 7,7% tot 7,4% (CeSIF data), dit was de laagste groei in de laatste 24 jaar. In 2015 verwachten de economische voorspellingen een lichte stijging dankzij verschillende factoren zoals de implementatiemanoeuvres in het liberalisatiebeleid op vlak van buitenlandse handel en het uitbreiden van het beleid naar nieuwe speciale zones, in het bijzonder in de derde sector. In elk geval is China een brede markt die zorgvuldig moet bestudeerd worden in overeenstemming met de perspectieven, noden en verwachtingen van elk bedrijf.

Internationale consumptie: uitbreiden van de markt

Een van de meest belangrijke doelen van het twaalfde vijfjarenplan is China's afhankelijkheid van export te verminderen en strategische hervormingen die interne consumptie aansporen te ontwikkelen en toe te passen. Gezien dit doel, zal een van de doelen van het dertiende vijf jaar plan (om het ambitieuze bedrag van 12.000 USD inkomen per hoofd te bereiken) zeker zijn om EU bedrijven te stimuleren zich te organiseren om China's mogelijkheden te grijpen.

Doordat de Chinese overheid sterk afhangt van beschermende maatregelen om de ontwikkeling van de Chinese maatschappij, technologieën en merken "made in China" te doen toenemen om zo competitiever te worden op een internationaal niveau, kunnen EU bedrijven het moeilijk vinden om de markt te betreden.

Desondanks mogen Europese bedrijven niet vergeten dat het percentage van 3,76% (van de 7,4% van het BBP in 2014) overeenkomt met binnenlandse consumptie, wat betekent dat de mogelijkheden in China voor EU bedrijven interessant kunnen zijn, zeker in bepaalde sectoren.

Wederzijdse samenwerking: algemene info

China en Europa hebben een dialoog geopend over vrije handel in het kader van de EU-China 2020 Stategische Agenda (nov. 2013). Aangezien deze wederzijdse handel tussen de twee partijen 1 miljard euro per dag overschrijdt, kan dit een stap in de richting van een nog sterkere samenwerking zijn.

Wat kan als een goede sector (of sectoren) beschouwd worden om uw zinnen op te zetten? Over het algemeen worden de meest relevante sectoren voor EU-bedrijven voor een zakenrelatie tussen de EU en China geïdentificeerd als volgt:

  1. Voedsel en drank (sommige categorieën van de markt): vanwege de toename van binnenlandse handel kan deze sector interessant zijn, zeker in tweederangs steden. Er mag niet vergeten worden dat er door de strengere controle maatregelen en een soberdere en schappelijkere aanpak voor ambtenaren en activiteiten (zoals gezellige evenementen, feestmalen) door de overheid, een negatieve groei op wijn en alcoholische goederen was.
  2. Pharmaceutische sector: een groter bewustzijn over gezondheid heeft zich vertaald in een algemene verbetering van levenscondities en een groei in levensverwachting, en een toename van de import van bepaalde specifieke categorieën zoals hoogtechnologische en hoogkwalitatieve medische toestellen (diagnostisch/ kleine operatie toestellen), en geneesmiddelen voor cardiovasculaire/besmettelijke ziekten en kanker.
  3. Luxeproducten: Ongeacht het restrictiebeleid goedgekeurd door de Chinese overheid voor een soberdere houding van politici, kan deze sector interessanter worden, vooral in de tweede- en derderangssteden die nieuwe markten aan het creëren zijn door de stedelijke ontwikkeling.
  4. Groene energie en milieubescherming: deze sector is nog steeds aan het groeien in belangrijkheid in China door een groter bewustzijn van duurzame ontwikkeling evenals duurzame verstedelijking, en het is een van de meest gevoelige kwesties van het overheidsbeleid. Er werd gesteld dat tegen 2020, 18% van de totale binnenlandse vraag geleverd zal worden door duurzame energieën. Merk op dat de fotovoltaïsche sector een afname in groei kent.
  5. Machines en automobielsector: deze sectoren vertegenwoordigen een groot deel van de EU-export naar China, ongeveer 44% van dit alles. Machines zijn licht dalend in export, terwijl de automobielsector waarschijnlijk 6 - 10% in de komende 5 jaar zal stijgen.
  6. Innovatieve technologieën en producten: China produceert de meerderheid van de moderne smartphones en andere telecommunicatie-apparatuur, hoewel een groot deel als OEM's. China experimenteert op het gebied van de productie van glasvezel op basis van de know-how en patenten van de toonaangevende technologieontwikkelaars.

Beschermingsbeleid en handelsgeschillen

In China is het niveau van protectionisme evenredig met de strategische gevoeligheid van de sectoren. De meest gecontroleerde sectoren zijn voornamelijk telecommunicatiesystemen, spoorwegen, energie , staal-, automobiel- en chemische industrie. Maar waarom? De redenen zijn duidelijk. De Chinese regering wil de Chinese industrie bevorderen aan de ene kant, en Chinese bedrijven in het buitenland beschermen aan de andere kant. Bovendien zijn veel Chinese bedrijven van mening dat zij voldoende kennis hebben verworven om hun doelen te bereiken, zonder buitenlandse partners. Tot slot worden sommige sectoren die meer direct verbonden zijn met het militaire domein beschouwd als extreem gevoelig door het Chinese nationale beveiligingsbeleid.

Handelsgeschillen kunnen relevante kwesties zijn, zeker in sommige sectoren, en kunnen obstakels zijn in de wederzijdse handel en investeringen zoals getoond:

Bibliografie

CeSIF - Fondazione Italia Cina, “La Cina nel 2015: Scenari e Prospettive per le Imprese”.

EUCCC, “Position Paper”, European Chamber Publication

EUCCC, “Business confidence survey”, European Chamber Publication

Externe links

Project 2014-1-PL01-KA200-003591