Cultuur en zakendoen

Wat is mijn naam?

Introductie

In elke cultuur hebben namen een grote betekenis. In China is de keuze van een naam een proces dat voortkomt uit een combinatie van verschillende factoren: het moet een positieve betekenis overbrengen en goed klinken, en in sommige gevallen kan het zelfs gekozen worden als geluksbrenger voor de toekomst van een pasgeboren baby. In het meest recente verleden reflecteerde de naam ook bepaalde ideën van een tijdperk, bv. tijdens Mao's tijdperk bevatten vele namen woorden die verwezen naar communistische ideën, zoals 红丽,建国。

Chinese Familienamen

Chinese familienamen geven de geschiedenis, cultuur en familieherinneringen weer. Chinese namen zijn anders gestructureerd dan westerse namen, aangezien ze normaal gezien eerst komen en één lettergreep lang zijn, terwijl voornamen één of twee karakters lang zijn. Volgens de meest recente gegevens deelt 87 % van de Chinese bevolking 100 achternamen, die bijgevolg de meest gebruikte zijn. Volgens Bloomberg statistieken, was in 2013 de meest gebruikte achternaam Lĭ (6,93% van de bevolking), gevolgd door Wáng (6,49% van de bevolking) and Zhāng (6,19% van de bevolking).

Niet verwonderlijk dat u meer dan één meneer Li tegenkomt op uw reis naar China.

Chinezen met een westerse naam?

U bent misschien al in contact gekomen met iemand genaamd Lily Zhang of Jason Wu: zijn deze mensen Chinees of niet?

In feite, om verwarring of spelfouten in hun namen te vermijden, nemen Chinezen die omgaan met westerlingen soms een Engelse of westerse naam aan. Wees voorzichtig want deze naam zal niet op officiële documenten verschijnen, maar heeft als doel de contacten tussen twee partijen te vergemakkelijken.

Er kan ook een andere verklaring zijn voor het aannemen van een westerse naam: het is trendy en wordt beschouwd als cool!

Tot slot nemen Chinezen soms ook de westerse stijl over waarbij ze hun voornaam eerst plaatsen, zo krijgen we bijvoorbeeld Zedong Mao, in plaats van de meer traditionele versie Mao Zedong.

Westerlingen met een Chinese naam?

Het is nogal een veelvoorkomend gebruik voor westerlingen die Chinees studeren om een Chinese naam te hebben, maar hoe kiest u een juiste zonder gênante situaties of grappige of ridicule misverstanden?

Eerst en vooral is het logisch dat u een gelijkklinkende korte vertaling van uw oorspronkelijke naam verkiest, bv. Mary zou 玛丽. kunnen worden. In dit geval klinkt de naam correct, goed, maar duidelijk "westers". Als u echter een typischere Chinese naam verkiest, zal het nodig zijn om een Chinese persoon, die u vertrouwt, te consulteren om een echte en verstaanbare naam, die niet raar klinkt, te kiezen. Het zou leuk zijn om de betekenis van de Chinese karakters te begrijpen waaruit uw naam bestaat. Doorgaans stellen hanzi in een manier u en uw persoonlijkheid voor of brengen ze een betekenis over die u kenbaar wil maken.

Eenmaal u uw Chinese naam hebt, kan u overwegen dit op uw visitekaartje of digitale contactinfo te zetten: dit zal handig zijn voor Chinese partners die zich niet vertrouwd voelen met het gebruiken van uw originele naam.

Hoe een Chinese persoon aanspreken?

In China wordt het, net als in Europa, als onbeleefd beschouwd om iemand aan te spreken met enkel zijn/haar familienaam. Daarom plaats u best meneer 先生 of mevrouw 女士 achter de familienaam, bv. Wang Rongyi wordt Wang 先生. Iemand aanspreken met zijn/haar voornaam is in China niet gebruikelijk aangezien zelfs familie bijnamen gebruikt.

Als u goed vertrouwd bent met Chinese namen, kent u het gebruik van (jong) en omgekeerd (oud) gevolgd door een familienaam, bv. Wang. In dit geval hebben jong en oud geen letterlijke betekenis, maar brengen eigenlijk een ruimer concept over dat samenhangt met de Chinese cultuur. Chinezen hebben een diep eergevoel en sociaal respect dat zich ook uit in verbale communicatie. Als u een persoon iemand "Wang”, hoort groeten, betekent dit niet dat Mr. Wang oud is, maar het drukt een diep gevoel van respect uit door zijn positie (bv. in een bedrijf) of om zijn grote ervaring in een specifieke sector. Dus al u "Li", hoort, betekent dit niet dat Mr. Li jonger is dan zijn gesprekspartner, maar dit woord drukt respect uit en wordt gebruikt onder vrienden.

In elk geval, onthoud dat de beleefde vorm om iemand aan te spreken is door het gebruik van zijn/haar professionele titel en achternaam (bv. "Directeur Chen"). Natuurlijk komt de achternaam in China eerst!

Externe links

Project 2014-1-PL01-KA200-003591