Cultuur en zakendoen

Goedgekeurd!

Introductie

China is ervoor gekend een land te zijn waar kwaliteit een optie is. Dit strookt niet met de werkelijkheid, Chinese bedrijven en fabrieken proberen methoden te ontwikelen om een hoge kwaliteitsstandaard te halen voor hun afnemers. Vanuit het standpunt van de koper betekent de ontvangst van minderwaardige of zelfs beschadigde goederen het indienen van een klacht bij de leverancier. De hoeveelheid benodigde tijd kan soms groter zijn dan de problemen zelf en dus is het indienen van een klacht soms niet de moeite waard. Hieronder volgen hoe dan ook enkele suggesties om onaangename situaties te vermijden.

Is een kwaliteitsstandaard slechts een optie voor de Chinezen?

De kwaliteitsstandaard is één van de meest cruciale onderwerpen wanneer u omgaat met een Chinese leverancier. In het nieuws ziet u nog vaak berichten over leveranciers die de standaarden niet respecteren, en daardoor waardeloze of onverkoopbare goederen leveren. Hoe kan u omgaan met dergelijke situaties, of nog beter, hoe kan u ze vermijden?

Één van de meest haalbare maatregelen waarmee u kan beginnen betreft het bereiken van een overeenkomst die op elk punt volledig duidelijk is. Het is wenselijk om een checklist te maken en te delen, en beide partiun moeten enkele stalen van het eindproduct voor zich houden. Het is onontbeerlijk dat het contract met de leverancier alle voorwaarden van het leveringsproces en details over defecte producten, waarborgen, klachten en reservestukken bevat.

Kwaliteitsinspecties

Kwaliteitsinspecties zijn een centraal punt bij de omgang met leveranciers, in het bijzonder wanneer de fabriek erg ver van de koper verwijderd ligt. Over het algemeen voorzien Chinese leveranciers verschillende kopers van goederen, en dit betekent dat ze in een erg drukke periode de productie zouden kunnen uitbesteden. Dit veroorzaakt soms problemen, in het bijzonder in verband met de kwaliteit. Een algemene raad is om tijdens de productie regelmatig kwaliteitsinspecties uit te voeren, na een overeenkomst te hebben bereikt over de meest relevante aspecten zoals materialen, afmetingen, kleuren, technische vereisten en hoeveelheden. Indien mogelijk moet de koper een testproductie van enkele honderden stuks aanvragen om de kwaliteit van de goederen te testen, en om te controleren of het bedrijf in staat is om de overeengekomen hoeveelheid te produceren zonder aan kwaliteit in te boeten.

Een andere optie is om in het contract te vermelden dat de leverancier de productie in geen geval mag uitbesteden.

Ten laatste, indien de betaling wordt uitgevoerd door middel van een kredietbrief, dan moet de goedkeuring van kwaliteitsinspecties één van de voorwaarden zijn waaraan voldaan moet worden.

Verpakking

Een ander gevoelig onderwerp betreft de verpakking. Verpakken is meer dan de goederen in een doos werpen. Het draagt ook bij tot uw omzet, want beschadigde of defecte producten zijn een echte kost aangezien ze niet verkocht kunnen worden. Indien u hierover geen duidelijke overeenkomst hebt getekend, dan loopt u het risico om veel tijd en energie te moeten steken in het vinden van goede argumenten voor een vergoeding vanwege de leverancier.

Een goede verpakking bespaart de koper veel problemen. Hierover moet dus een overeenkomst gesloten worden met de leverancier. De koper kan foto's vragen van de verpakking vóór de verzending van de goederen, om te kijken of de verzending mogelijk is en toekomt aan de vereisten.

Beschadigde goederen? Een probleem?

Defecte producten ontvangen is de lastigste situatie om mee om te gaan. Het is dus cruciaal om duidelijk te beschrijven wat tolerabel is en het duidelijke te vermelden in het contract. Zo hebben beide partijen (koper en leverancier) een duidelijk beeld van wat aanvaardbaar is.

De kwaliteitsstandaard moet bereikt worden zoals vermeld in de overeenkomst. Regelmatig controles uitvoeren tijdens het productieproces kan het risico op klachten of discussies over reservestukken verminderen.

Kopers mogen bovendien niet vergeten dat Chinese leveranciers heel nauwe winstmarges hebben. Wanneer de koper om een hoge vergoeding vraagt voor defecte producten, is het waarschijnlijker dat de verkoper een kleine korting aanbiedt op een volgende bestelling, of een vervanging van alle defecte producten. In dit geval is het belangrijk te weten wie de verzendingskosten, douanerechten en verdeling op zich neemt.

Het is dus cruciaal om vóór de start van de productie een overeenkomst te bereiken over de voorwaarden met betrekking tot defecte producten, reservestukken en een eventuele geldelijke vergoeding.

Bibliografie

XU JIN LIANG . HE XIN . CHEN BING . DENG, “Bank Guarantees and standby letters of credit and Case Studies” (Chinese Edition) - Foreign Economic and Trade University Press– September 2014

Rosemary Coates , 42 Rules for Sourcing and Manufacturing in China (2nd Edition): A Practical Handbook for Doing Business in China, Special Economic Zones, Factory Tours and Manufacturing Quality , Super Star Press (July 19, 2013)

Externe links

Project 2014-1-PL01-KA200-003591